Μάρτιος 2004, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δρ. 5, επίσκεψη μελέτης, αρ. συμβ. 5.1.1/R5/2003/8

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Παίζοντας επικοινωνώ, παίζοντας μαθαίνω»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 28/03/2004 ως 04/04/2004

ΕΤΑΙΡΟΙ: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Μάλτα, Σλοβενία

Το πρόγραμμα περιλάμβανε βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 15 ωρών, επισκέψεις γνωριμίας με άλλες ομάδες της πόλης, φορείς καθώς και με ιδρύματα για νέους με αναπηρίες. Επίσης οργανώσαμε και παρουσιάσαμε ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα «Ταξιδεύοντας με λαϊκά παραμύθια».