Εισαγωγικό κείμενο: Η κινητήρια δύναμη της «Σχεδίας στην πόλη» είναι οι εθελοντές/ντριες! Συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των εθελοντικών προγραμμάτων. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μια δική τους ιδέα.

Γίνε εθελοντής, κάνε τη διαφορά!

Αν σε ενδιαφέρει να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, να αισθανθείς τη χαρά της προσφοράς, να μοιραστείς στιγμές δημιουργίας με παιδιά και νέους με λιγότερες ευκαιρίες, σε περιμένουμε στη μεγάλη παρέα της «Σχεδίας στην πόλη».

 

Γνωρίζεις την έννοια του εθελοντισμού

 

Υποδοχή νέων εθελοντών

sxedia-tik Πότε;  κάθε Τρίτη στις 19:00 από 15/9 ως 1/6

                  

sxedia-tik Πού; Παπαμάρκου 8, περιοχή Άθωνος

 

Ο εθελοντισμός στην «Σχεδία στην πόλη»

Η κινητήριος δύναμη της «Σχεδίας στην πόλη» είναι οι εθελοντές. 

Στην ομάδα συμμετέχουν εθελοντές από ποικίλα επαγγέλματα με έμφαση στις παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Οι περισσότεροι εθελοντές είναι νέοι μεταξύ 18-30 ετών, ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, την παιδική προστασία, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μοιραζόμαστε τις αρχές της συνεργατικής διαδικασίας, της δημιουργικής μάθησης και της ενεργής κοινωνικής συμμετοχής. Έτσι οι εθελοντές συμμετέχουν  ενεργά σε όλους τους τομείς καθημερινής λειτουργίας της ομάδας και στη διαμόρφωση των ετήσιων εθελοντικών προγραμμάτων. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μια δική τους ιδέα και ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στις δραστηριότητες που συμμετέχουν.

Χωρίς την ομάδα των εθελοντών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το έργο της «Σχεδίας στην πόλη».

 

Υποδοχή νέων εθελοντών

Η υποδοχή και ενημέρωση των νέων εθελοντών γίνεται περιοδικά, μετά από ανοιχτό κάλεσμα και, σταθερά, κάθε Τρίτη, ώρα 19:00, στο χώρο της ομάδας, από 15 Σεπτεμβρίου έως 1η Ιουνίου. Αφού οι ενδιαφερόμενοι ενημερωθούν για τους σκοπούς και τις δράσεις της ομάδας, συμμετέχουν στα εθελοντικά προγράμματα με την βοήθεια και υποστήριξη όλων των μελών. Κάθε εθελοντικό πρόγραμμα έχει έναν εθελοντή - συντονιστή που συμβάλλει στην διαχείριση των αναγκών και στην επικοινωνία των εθελοντών του προγράμματος. Οι εθελοντές/ντριες  διαμορφώνουν το πρόγραμμα τους ελεύθερα, ανάλογα με τις ώρες θα που ήθελαν να προσφέρουν. Δίνεται έμφαση στο σεβασμό, στη συνεργασία, στη συνέπεια καθώς και στην τήρηση κανόνων προσωπικών δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και ευρωπαϊκή οδηγία. 

 

Εκπαίδευση εθελοντών

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη διαδικασία για να ενταχθεί στην ομάδα  ο νέος εθελοντής, να κατανοήσει την έννοια του εθελοντισμού, να γνωρίσει τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και το έργο της οργάνωσης  και το σημαντικότερο να αλληλεπιδράσει με τα υπόλοιπα μέλη σε ένα κλίμα επικοινωνίας, αλληλεγγύης, σεβασμού και αποδοχής. Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε όλο το χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης των νέων εθελοντών τα οποία βασίζονται στις αρχές της βιωματικής, μη τυπικής μάθησης. 


Θεματικές ενότητες:
 

- Η έννοια του εθελοντισμού

- Εμψύχωση και δυναμική ομάδας

- Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

- Διαφορετικότητα – πολυπολιτισμικότητα,  στερεότυπα & προκαταλήψεις

- Οργάνωση – διαχείριση εθελοντικών προγραμμάτων

- Καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργικότητα