1ο Πανελλήνιο Συνέδριο από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με θέμα

"Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση", 14 & 15 Νοεμβρίου 2020.

Συνδιοργάνωση: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Ερευνών στην Προσχολική Αγωγή, Laboratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy  του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Greek Cultural Institute και Μητροπολιτικό Κολλέγιο  

Tο Συνέδριο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζοοm.

Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει με ιδιαίτερη χαρά στο Συνέδριο παρουσιάζοντας τις δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Join In And Make A Change” – ERASMUS+/KA3.

Το θέμα της εισήγησης είναι “Το εκπαιδευτικό δράμα ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη συμπερίληψη στην ομάδα της τάξης – ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη”.

Εισηγήτρια: Αργυρή Σκίτσα, υπεύθυνη δράσεων της “Σχεδίας στην πόλη”, φιλόλογος και μουσικοπαιδαγωγός.

Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 15/11/2020, στις σύγχρονες εργασίες του συνεδρίου και στη θεματική ενότητα «Το παιχνίδι ως μέσο ενταξιακής εκπαίδευσης», ώρες 11:00-12:45.

 

Σύντομη παρουσίαση της εισήγησης:

"Το εκπαιδευτικό δράμα ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη συμπερίληψη στην ομάδα της τάξης – ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη"

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS PLUS/ ΚΑ3, φορείς από τέσσερις χώρες υλοποιούν μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο τη διερεύνηση και την καταγραφή εκπαιδευτικών εργαλείων που συμβάλλουν στο να ενισχυθεί η έννοια της συμπερίληψης στο σχολικό πλαίσιο. Το έργο έχει τον τίτλο Join in and make a change”, διαρκεί τρία χρόνια (2019-2021) και συμμετέχουν φορείς από την Σλοβενία (επικεφαλής έργου), την Τσεχία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα εταίρος είναι η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην πόλη» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στην προετοιμασία αλλά και στην πορεία του έργου επικεντρωθήκαμε στη διερεύνηση του εκπαιδευτικού δράματος ως ενός δυναμικού εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη συμπερίληψη στην ομάδα τάξη. Μέχρι σήμερα πραγματοποιήσαμε 2 συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus groups) σε κάθε χώρα-εταίρο, διοργανώσαμε βιωματικά σεμινάρια, ένα εκπαιδευτικό συνέδριο στη Λουμπλιάνα, εργαστήρια για παιδιά. Παράλληλα καταγράψαμε απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών για την τρέχουσα αντίληψη σχετικά με τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση μέσω ερωτηματολογίων.

Αυτό το ταξίδι της μελέτης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μας οδήγησε στην επεξεργασία και στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και την παράλληλη υποστήριξή τους ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους νέα εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα στις αρχές της βιωματικής και συμπεριληπτικής μάθησης και σε τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος.

Το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης προτείνει θεματικές ενότητες όπως: γνωριμία και εξοικείωση με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος καθώς και παιχνίδια για την ενδυνάμωση των σχέσεων στην ομάδα της τάξης, τρόποι βελτίωσης του κλίματος εμπιστοσύνης και συναισθηματικής ασφάλειας κατά την μαθησιακή διαδικασία, διαχείριση συγκρούσεων και διαφωνιών, δημιουργική μάθηση.

Κατά την εισήγηση θα αναπτυχθούν τα παραπάνω θέματα με απώτερο στόχο να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος. 

 

Πληροφορίες για το συνέδριο:

Ο ρόλος του παιχνιδιού στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης είναι αναμφισβήτητα σημαντικός. Στην τυπική εκπαίδευση, αν και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητά του, καθώς προχωράμε από την προσχολική, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αποδοχή του μειώνεται.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει το εκπαιδευτικό παιχνίδι τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη μη τυπική. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες, εισηγήσεις και εργαστήρια.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, μουσειολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, βιβλιοθηκονόμους, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Εργαστήρια

δ. Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters)

ε. Εξ αποστάσεως ανακοινώσεις (με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο)

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Το παιχνίδι στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • Το παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση
 • Το παιχνίδι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Το παιχνίδι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό παιχνίδι και εκπαιδευτικά πολιτιστικά προγράμματα
 • Παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας
 • Τα έμφυλα στερεότυπα στο παιχνίδι
 • Το παιχνίδι ως μέσο ενταξιακής εκπαίδευσης
 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Το παιχνίδι στη μη τυπική μάθηση
 • Τέχνη και Παιχνίδι

 

Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα εκδοθούν τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN.

 

Ο τόμος περιλήψεων και το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ https://conferencedu.weebly.com/

lOGOS_JIMAC.png - 232,71 kB