Εισαγωγικό κείμενο: Eπειδή όλα τα παιδιά δικαιούνται ένα χριστουγεννιάτικο δώρο... Καθημερινά 11:00-15:00 έως τις 23 Δεκεμβρίου, στο χώρο της "Σχεδία στην πόλη" συλλέγουμε παιδικά βιβλία, παιχνίδια και ρούχα σε πολύ καλή κατάσταση για παιδιά έως 12 ετών. Και με τη βοήθεια των "ξωτικών" θα φροντίσουμε να φτάσουν στον προορισμό τους!

Eπειδή όλα τα παιδιά δικαιούνται ένα χριστουγεννιάτικο δώρο... Καθημερινά 11:00-15:00 έως τις 23 Δεκεμβρίου, στο χώρο της "Σχεδία στην πόλη" συλλέγουμε παιδικά βιβλία, παιχνίδια και ρούχα σε πολύ καλή κατάσταση για παιδιά έως 12 ετών. Και με τη βοήθεια των "ξωτικών" θα φροντίσουμε να φτάσουν στον προορισμό τους!