Εισαγωγικό κείμενο: Ξεκίνησαν πάλι τα δια ζώσης μαθήματα για γυναίκες πρόσφυγες στο πλαίσιο του έργου "Women's Steps Into the Future". Περιλαμβάνουν εργαστήρια soft skills και ραπτικής που συντονίζει η ομάδα της ΝΑΟΜΙ. Τι είναι όμως τα εργαστήρια soft skills και γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία; Η κοινωνική λειτουργός κα Έφη Γελαστοπούλου, εξηγεί...

Women’s Steps Into the Future

 Επιτέλους δια ζώσης!

 Μαθήματα soft skills, ελληνικών & ραπτικής για γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο

 

Η "Σχεδία στην πόλη" από τον Σεπτέμβριο του 2020 υλοποιεί το έργο "Women's Steps Into the Future"  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FACES OF MIGRATION /DEAR PROGRAMME.

Το έργο απευθύνεται σε γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, αραβόφωνες και φαρσόφωνες.

Περιλαμβάνει:

 • μαθήματα  ελληνικής γλώσσας
 • εργαστήρια soft skills 
 • εργαστήρια ραπτικής
 • παραλληλη δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
 • ανοιχτές δράσεις στην πόλη

Με ιδιαίτερη χαρά επιστρέφουμε (μετά από 7 μήνες τηλεκπαίδευσης) στις δια ζώσης συναντήσεις των ομάδων γυναικών προσφύγων στους φιλόξενους χώρους του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και της ΝΑΟΜΙ (οικουμενικό εργαστήριο για πρόσφυγες).

Τα εργαστήρια ανάπτυξης  ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) πιστεύουμε πως είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για την ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις καθημερινές τους διεκδικήσεις.

Στις ομάδες συνάντησης θα προσπαθήσουμε από κοινού να αξιολογήσουμε κριτικά τις δεξιότητες που έχουν ήδη οι γυναίκες / συμμετέχουσες. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωρίσει σε πρώτο βαθμό η κάθε συμμετέχουσα τις δεξιότητες που φέρει και πως μπορεί να τις εφαρμόσει σε περιβάλλον εργασίας.

Μετά από την αρχική προσπάθεια αναγνώρισης των ατομικών δεξιοτήτων θα εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίον επικοινωνούν τις δεξιότητες αυτές σε καθημερινές τους εργασίες με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Έμφαση θα δοθεί στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία των μηνυμάτων που θέλουν να περάσουν στην αγορά, στην επικοινωνία με δημόσιους φορείς, στην επικοινωνία τους στα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης κ.ο.κ.

Μέσα από την ομάδα, τα μέλη στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουν, θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και θα προσεγγίσουμε και το περιβαλλοντικό πλαίσιο και την επικοινωνία με αυτό. Μέσα από τις δυναμικές που θα αναπτυχθούν μέσα στην ομάδα οι γυναίκες θα μπορέσουν να διευκολυνθούν στην έκφραση και επικοινωνία τους αλλά και στις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Οι συναντήσεις με την κάθε ομάδα θα είναι τρεις, στην πρώτη συνάντηση θα εστιάσουμε στη γνωριμία και εξοικείωση των μελών καθώς και στο να οριστούν μέσω ερωτήσεων οι δεξιότητες που έχει η κάθε γυναίκα. Στη δεύτερη συνάντηση θα εστιάσουμε στη χρήση των δεξιοτήτων σε καθημερινές εργασίες όπως αγορά, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.ο.κ. Στην τρίτη συνάντηση θα εστιάσουμε στη χρήση των δεξιοτήτων σε επαφές με δημόσιες υπηρεσίες όπως π.χ. σχολείο και νοσοκομεία. Επιπλέον, στην τελευταία μας συνάντηση θα συζητήσουμε για το πως παρουσιάζουμε τις δεξιότητες αυτές στο εργασιακό περιβάλλον.

Σε συνεργασία και με την ομάδα εκπαιδευτικών στην εκμάθηση ελληνικής γλώσσας θα εντοπιστούν ανάγκες και θα προσαρμοστούν οι ομάδες ώστε να απαντήσουν σε ζητήματα γλωσσικής επικοινωνίας.

Ο απώτερος σκοπός είναι να αντιληφθούν οι γυναίκες τις δεξιότητες τους και πως τις επικοινωνούν μέσα από την ενίσχυση τους στη χρήση ελληνικής γλώσσας.

Βασιλική Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, συντονίστρια δράσεων του έργου

 

Τι είναι όμως "soft skills" και γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σήμερα; 

Η κοινωνική λειτουργός που συντονίζει τις ομάδες των εργαστηρίων soft skills , κα Έφη Γελαστοπούλου, εξηγεί...

Soft skills (μαλακές ή ήπιες ή οριζόντιες δεξιότητες) είναι οι ατομικές δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνουμε και πλέον οι επιχειρήσεις τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημαντικότητά τους. Οι οριζόντιες δεξιότητες είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου.Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μεταφέρονται από ένα οποιοδήποτε πλαίσιο σε ένα άλλο, προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό.

Οι ατομικές δεξιότητες σχετίζονται με τον τρόπο εργασίας σε ένα πλαίσιο. Περιλαμβάνουν διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ακρόασης, διαχείριση χρόνου και ενσυναίσθηση, μεταξύ άλλων. Τα εναλλακτικά ονόματα που υπάρχουν είναι: Διαπροσωπικές δεξιότητες, βασικές δεξιότητες, μη γνωστικές δεξιότητες κ.ο.κ.

Οι δεξιότητες είναι σημαντικές για όποια θέση εργασίας και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από τη δουλειά του κάθε ατόμου. Είναι βοηθητικές στην προσαρμογή σε κάθε εργασιακό πλαίσιο, αφού προκύπτουν από την προσωπικότητα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας που απαιτούνται για την επιτυχία στην εργασία. Αφορούν εν ολίγοις τον τρόπο που αλληλεπιδρά ένα άτομο στις σχέσεις του με τους άλλους.

Συνοπτικά κάποιες από τις δεξιότητες αναφέρονται παρακάτω:

 • Ικανότητα προσαρμογής
 • Επικοινωνία
 • Δημιουργική σκέψη
 • Αξιοπιστία
 • Ηθική εργασίας
 • Ομαδική δουλειά
 • Θετικότητα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επίλυση προβλήματος
 • Κριτική σκέψη
 • Επίλυση των συγκρούσεων
 • Επινοητικότητα
 • Ανοχή της αλλαγής και αβεβαιότητα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Προθυμία για νέες γνώσεις κ.α.

 

Η ικανότητα της επικοινωνίας αναφέρεται στο να μπορεί κάποιος να εκφραστεί με ακρίβεια και σαφήνεια και να είναι σε θέση να παραθέσει πληροφορίες ή να εξηγήσει με δομημένο τρόπο τα επιχειρήματα του, είτε στην περίπτωση μιας προφορικής παρουσίασης είτε μιας γραπτής έκθεσης. Ο εργαζόμενος είναι σημαντικό να ξέρει να εκφράζεται ανάλογα την περίσταση, να γράφει μία αναφορά, να συντάσσει ένα επαγγελματικό e-mail, να μεταφέρει το μήνυμα ξεκάθαρα και με σαφήνεια, να δίνει σωστές οδηγίες και ξεκάθαρες πληροφορίες.

Τα χρησιμότερα εργαλεία δε στην αποτελεσματική επικοινωνία είναι η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Μία φράση που συνηθίζουμε να λέμε συχνά είναι «Να ακούς για να καταλάβεις και όχι απλά για να απαντήσεις». Αν κατανοήσεις στην πράξη αυτό που σου λέει ο συνομιλητής σου, τότε μόνο θα μπορείς να απαντήσεις δίνοντας την κατάλληλη απάντηση. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας θα μπορούσε κανείς να ενσωματώσει και τη δυνατότητα διαχείρισης συγκρούσεων.

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια οριζόντια δεξιότητα που οι επιχειρήσεις αναζητούν στους εργαζόμενους τους. Το σίγουρο είναι ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία του ατόμου, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του, τόσο πιο εύκολα επιλύει προβλήματα.

Τα βασικά βήματα για την επίλυση προβλημάτων είναι:

 • Σωστός ορισμός του προβλήματος
 • Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων
 • Επιλογή βέλτιστης λύσης
 • Εφαρμογή λύσης
 • Αξιολόγηση αυτής
 • Διόρθωση όπου χρειάζεται

Η δεξιότητα της συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας σχετίζεται με την δυνατότητα να εργαζόμαστε επιτυχώς και αποδοτικά ως μέρος μια μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας έχοντας έναν κοινό στόχο.

Επιπρόσθετα, η δεξιότητα της προσαρμοστικότητας αφορά στην ευελιξία και την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος τόσο να επιλύσει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, όσο και να διαχειριστεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας εταιρείας ή της αγοράς, γενικότερα.

Παράλληλα, εξίσου σημαντικά «soft skills» αποτελούν και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας όπως η ευγένεια, η ακεραιότητα, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η ισχυρή εργασιακή ηθική, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά  γνωρίσματα όπως η δημιουργικότητα, η λογική και κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η κατανόηση και η ενδυνάμωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας μας και των ατομικών μας δεξιοτήτων μας βοηθά στην αυτοβελτίωση και μετέπειτα στις απαιτήσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής μας ζωής. 

 

Πηγές:

http://www.skillsyouneed.com/general/soft-skills.html#ixzz4O2rr6uJc

https://www.monster.com/career-advice/article/six-soft-skills-everyone-needs-hot-jobs

https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills

http://searchcio.techtarget.com/definition/soft-skills

http://www.skillsyouneed.com/general/soft-skills.html

https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/soft-skills

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_34.htm

 

Έφη Γελαστοπούλου, κοινωνική λειτουργός, συντονίστρια των εργαστηρίων "soft skills"