Εισαγωγικό κείμενο: Στη Λιουμπλιάνα θα ταξιδέψουν 6 μέλη της ομάδας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στον κύκλο επιμόρφωσης στο Εκπαιδευτικό Δράμα και τη συμπερίληψη, κατά την περσινή χρονιά. Στην συνάντηση θα πάρουν εκπαιδευτικοί από 4 χώρες. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Join in and make a change”- ERASMUS+/ ΚΑ3.

Join in and make a change

επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών, 20-24 Σεπτεμβρίου, Λιουμπλιάνα-Σλοβενία

 

Ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας για την επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών στη Λιουμπλιάνα. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού έργου “Join in and make a change”-ERASMUS+/ ΚΑ3  και έχει ως στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών  για τη συμπερίληψη και τη συμβολή του  Εκπαιδευτικού Δράματος στην ενδυνάμωση της ομάδας-τάξης. Θα συμμετέχουν 5 εκπαιδευτικοί της ομάδας που παρακολούθησε τον κύκλο επιμόρφωσης και παιδαγωγικής υποστήριξης για το Εκπαιδευτικό Δράμα (Οκτώβριος 2020-Ιούνιος 2021).

Η συνάντηση περιλαμβάνει:

  • Βιωματικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικού Δράματος από εκπαιδευτές και των 4 εταίρων του έργου (Σλοβενία, Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία).
  • Παρουσίαση συμπερασμάτων και καλών πρακτικών από τις ομάδες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στον 9μηνο κύκλο κατάρτισης (2020-2021).
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας για τη διερεύνηση της στάσης των απόψεων και των αναγκών σχετικά με τη συμπερίληψη στο σχολικό πλαίσιο
  • Προτάσεις δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικού Δράματος καθώς και παιχνιδιών ενδυνάμωσης
  • Επισκέψεις μελέτης στο Σχολείο Κωφών, σε δημοτικό σχολείο και στο θεατρικό μουσείο της Λιουμπλιάνας.

Η “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει ως εταίρος στο έργο και από το 2019 έως σήμερα έχει υλοποιήσει ομάδες εστίασης, πιλοτική έρευνα  σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, φεστιβάλ, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, δημιουργικής μάθησης,  εμψύχωσης ομάδας, ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο.

Τον Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησε τον επιμορφωτικό κύκλο κατάρτισης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Συμπεριληπτική μάθηση μέσα από το Εκπαιδευτικό Δράμα». Πραγματοποιήθηκαν 8 διαδικτυακές δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020).

Συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Ακολούθησε ένας 6μηνος κύκλος (Ιανουάριος - Ιούνιος 2021) διαδικτυακών  συναντήσεων παιδαγωγικής υποστήριξης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως: παιχνίδια εμψύχωσης και ενδυνάμωσης της ομάδας-τάξης, τεχνικές και σχέδια εκπαιδευτικού δράματος, βιβλιογραφία, ψηφιακά εργαλεία για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Το υλικό που δημιουργήθηκε από αυτή την διαδρομή εξερεύνησης, μελέτης και μάθησης θα αποτυπωθεί στο Εγχειρίδιο που προετοιμάζει η ομάδα έργου και θα εκδοθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2021.

To επόμενο διάστημα και έως τη λήξη του έργου στις 31.12.2021 προγραμματίζονται περαιτέρω σεμινάρια, ένα συνέδριο, παραγωγή-έκδοση-διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, επισκέψεις σε σχολεία και δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, δικτύωση με φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν θα σταματήσουν φυσικά με το πέρας του έργου.

Στόχος μας είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών και η συνεχής μελέτη και έρευνα και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορεί να συμβάλει στο όραμα μας για μια καλύτερη εκπαίδευση της συμπερίληψης και του σεβασμού σε κάθε είδους διαφορετικότητα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για θέματα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+/ ΚΑ3.