Εισαγωγικό κείμενο: H «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα “Ludopedagogy: Play to Change the World”, στο πλαίσιο του ERASMUS PLUS/ KA1. Θα συμμετέχουν 24 νέοι από 8 χώρες και θα μάθουν βιωματικά τι σημαίνει «Ludopedagogy” ή σε ελεύθερη μετάφραση «Παιδαγωγική του παιχνιδιού»!

“Ludopedagogy: Play to Change the World”, training course, 21-25 Σεπτεμβρίου, Τορίνο-Ιταλία

H «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό πρόγραμμα νεολαίας στο πλαίσιο του ERASMUS PLUS/ KA1 με τίτλο

“Ludopedagogy: Play to Change the World”.

H συνεργασία μας με την οργάνωση Centro Studi Sereno Regis (Τορίνο, Ιταλία) ξεκίνησε το 2019  και επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε δια ζώσης τις δράσεις του προγράμματος.

Από τις 21 – 25 Σεπτεμβρίου 4 μέλη της ομάδας μας θα ταξιδέψουν στο Torre Pellice, στην επαρχία του Τορίνου για το πρόγραμμα κατάρτισης. Θα συμμετέχουν 24 νέοι από 8 χώρες και θα μοιραστούν γνώσεις και ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερος ο κόσμος μέσα από το παιχνίδι. Θα μάθουν τι σημαίνει «Ludopedagogy”  ή σε ελεύθερη μετάφραση «Παιδαγωγική του παιχνιδιού».

 

Σύντομη περιγραφή του έργου

Πρόκειται για ένα έργο που ξαναβρίσκει τη δύναμη του Παιχνιδιού στη μη τυπική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην προώθηση της συμμετοχής και της ενεργούς συμμετοχής των νέων και των εφήβων με λιγότερες ευκαιρίες.

Η “Ludopedagogoy” είναι μια προσέγγιση που γεννήθηκε στη δεκαετία του '70 στην Ουρουγουάη ως μια μορφή απάντησης στη δικτατορία, μέσα από την εμπειρία μιας ομάδας νέων. Έχει τις ρίζες της στη λαϊκή εκπαίδευση του Paulo Freire και στην κοινωνική ψυχολογία της Riodella Plata.

 

Η “Ludopedadogy” είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την μη τυπική εκπαίδευση επειδή:

1. Είναι μια καινοτόμος μέθοδος πολιτικής, κοινωνικής και κοινοτικής αλλαγής για βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη και, είναι ακόμη πιο καινοτόμος στον τομέα της νεολαίας. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε μια κατάσταση, περισσότερες στρατηγικές μπορούμε να προτείνουμε για αλλαγή, επομένως η εμπειρία του παιχνιδιού δημιουργεί μια συγκεκριμένη παράλληλη πραγματικότητα, την αποκαλούμε «παιχνιδιάρικη πραγματικότητα», το «ας προσποιηθούμε ότι ...» μπορεί να παράγει γνώση. Το  ερέθισμα/προτροπή  “to Play” ευνοεί την αποκλίνουσα σκέψη, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την προώθηση του ακτιβισμού των πολιτών και της δημοκρατικής συμμετοχής.

2. Το παιχνίδι ξεπερνά τις πολιτισμικές διαφορές, το παιχνίδι, στην πραγματικότητα, είναι “απ-πολιτισμική” διάσταση, είναι χαρακτηριστικό όλης της ανθρωπότητας και ανήκει επίσης σε πολλά είδη ζώων. Είναι μια διάσταση που υπάρχει πριν από τον ίδιο τον πολιτισμό. Πράγματι μερικοί συγγραφείς (Bruner, Lorenz) πιστεύουν ότι ο πολιτισμός γεννήθηκε από την ικανότητα του ανθρώπου να παίζει και ότι το παιχνίδι αποτελεί το χαρακτηριστικό μοτίβο της «Ανωριμότητας» και χρησιμεύει για να κρατήσει ζωντανή την ανώριμη διάστασή μας, ότι με αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί να εξελίσσεται και αλλάζει. Η Ludopedagogy προωθεί μια παγκόσμια γλώσσα, δημιουργεί το χώρο της συνάντησης με τον Άλλο, έναν χώρο πέρα από στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις.

3. Προωθεί μια αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών ξεκινώντας από την αναγνώριση ικανοτήτων και δυνατοτήτων που συνήθως δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αναδείξει. Το παιχνίδι λειτουργεί τόσο με τις δυνατότητες, τόσο τις ορατές όσο και τις κρυφές. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα γλώσσα για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Ας σημειωθεί ότι σ’ αυτό το έργο δίνουμε έμφαση σε νέους που έρχονται σε επαφή με μορφές άμεσης, πολιτιστικής και δομικής βίας.

Στόχοι του έργου   

Δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν την προσέγγιση της Ludopedagogy, βιώνοντάς την σε πρώτο πρόσωπο σε διεθνές πλαίσιο

Προωθεί την προσωπική ανάπτυξη των  νέων και όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας (youth workers, youth trainers).

Συγκεκριμένα εστιάζει:

  • Βελτίωση τεχνικών προσέγγισης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες,
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ενσυναίσθησης, συμπερίληψης, ενεργούς ακρόασης, άρσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων.
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών, μεθοδολογιών συμμετοχής και εξοικείωση με νέες τεχνολογίες για την προώθηση της ένταξης των νέων, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, θρησκεία ή καταγωγή.
  • Ανταλλαγή αξιών της ΕΕ και την ενίσχυση της κουλτούρας του διάλογου, της αμοιβαίας κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής.
  • Αναπτύσσει νέα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να αναπαραχθούν και να εξαπλωθούν στις διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

 

Εταίροι του έργου:

Leader organization: Centro Studi Sereno Regis

Participant countries: Italy, Spain, Greece, Serbia, Albania, Turkey, Northern Ireland, Ukraine

 

Δράσεις του έργου:

Το έργο προβλέπει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, προετοιμασία και υλοποίηση ανταλλαγής νέων και ένα σεμινάριο.

Λόγω της πανδημίας άλλαξε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η προετοιμασία των ανταλλαγών και οι συναντήσεις γνωριμίας  των νέων έγιναν διαδικτυακά. Αυτό βοήθησε να γνωριστούν καλύτερα οι νέοι από τις χώρες-εταίρους και να αναπτυχθεί ένας δημιουργικός διάλογος μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια. Από το καλοκαίρι 2021 ξεκίνησε η οργάνωση των δράσεων ώστε να υλοποιηθούν δια ζώσης. 

1η δράση: πρόγραμμα κατάρτισης  (training course)

Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί σε τρία επίπεδα:

-το πρώτο επίπεδο αφορά τη βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων

-το δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στη κατανόηση των προσεγγίσεων και των μεθόδων της Ludopedagogy και της σύνδεσής της με την μη τυπική εκπαίδευση

- το τρίτο επίπεδο αφορά στην ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιδιά και νέους.

Συμμετέχοντες:  24 νέοι/ες που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας και σε διαπολιτισμικές δράσεις και ανταλλαγές, εκπαιδευτές/τριες, εθελοντές/ντριες-μέλη φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με την παιδαγωγική, τη μη τυπική εκπαίδευση και τη νεολαία.

Τόπος υλοποίησης: Torre Pellice, επαρχία Τορίνο, Ιταλία

Θα τηρηθούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως προβλέπονται, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.