Εισαγωγικό κείμενο: Ξεκινάμε με ενθουσιασμό τη δράση "Το Αλφαβητάρι των συναισθημάτων" που υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί. Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε ένας από τους 30 οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Η δράση μας στοχεύει να συμβάλει στην ψυχική ενδυνάμωση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων.

«Το Αλφαβητάρι των συναισθημάτων», ένα πρόγραμμα για την ψυχική ανθεκτικότητα

Ξεκινάμε με ενθουσιασμό τη νέα αυτή δράση που υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί.

 

 To  Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες

Οκτώ κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και ανακοίνωσαν στις 16 Φεβρουαρίου 2022 δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 5ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Για τον νέο κύκλο του Προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και έχει χρηματοδοτήσει 101 δράσεις με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Αναστάσιος  Γ. Λεβέντης, το Κοινωφελές Ίδρυμα  Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ. Τον νέο κύκλο του Προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως τριάντα δράσεις με το ποσό των 5.000€ έκαστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες, ορισμένες από τους χρηματοδότες του Προγράμματος, θεματικές ενότητες:

 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)
 • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί
  • Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  • Παιδί και περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
  • Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 

Η Ιδέα μας

Η ιδέα μας για τη δράση "Το Αλφαβητάρι των συναισθημάτων" βασίστηκε στις εμπειρίες της ομάδας μας μέσα από τη συνεργασία με οικογένειες και εκπαιδευτικούς τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή πριν και μετά την πανδημία.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2020-2022) τα παιδιά βίωσαν πρωτοφανείς συνθήκες και σε αρκετές περιπτώσεις έζησαν οδυνηρές καταστάσεις στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Εντοπίσαμε την έντονη ανάγκη τόσο των παιδιών και των εκπαιδευτικών όσο και της οικογένειας για ψυχική ενδυνάμωση και για υποστήριξη στην έκφραση και διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων.

Ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για την καταγραφή αναγκών αποτέλεσε και το πρόγραμμα «Νέοι παιδαγωγοί σε δράση» όπου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση. Επισκεφθήκαμε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία καθώς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, Σίνδο, Διαβατά, Κύμινα, Χαλάστρα) και πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι "Πάνω κάτω" (για την επικοινωνία, την αποδοχή και την ανεκτικότητα), παραστάσεις αφήγησης λαϊκών παραμυθιών και μια σειρά από εργαστήρια: υφαντική, ψηφιδωτό, ρομποτική. Επίσης στο τέλος  του προγράμματος υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα "Από το σχολείο στο σπίτι - ενδυναμώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας" (23.03.22). Θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα "Νέοι παιδαγωγοί σε δράση" μας έδωσε σημαντικό  υλικό και το έναυσμα για να συνεχίσουμε. 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα από αυτή την πλούσια διαδρομή σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών.

Καταθέσαμε την πρότασή μας στο πλαίσιο του πέμπτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης - Points of Support» και είχαμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να είμαστε ανάμεσα στις 30 οργανώσεις που χρηματοδοτούνται.

Η δράση μας εντάσσεται στην θεματική ενότητα "Παιδί και υγεία" την οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. 

 

Σκοπός και δραστηριότητες της δράσης μας

Η δράση μας έχει ως στόχο να προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να τα διαχειρίζονται μέσα από μια βιωματική διαδικασία.

Παράλληλα στοχεύει στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί αλλά και μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια που θα πραγματοποιήσουμε.

Περιλαμβάνει:

- Σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Αλφαβητάρι των συναισθημάτων» με παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες πάνω στη θεματολογία «Ψυχική ανθεκτικότητα και διαχείριση συναισθημάτων».  Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τεχνικές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης καθώς και τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος οι οποίες ενδείκνυνται για την ανάπτυξη θετικού και ασφαλούς συναισθηματικού κλίματος, για την κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων και την προσέγγιση ευαίσθητων καταστάσεων. Βασίζεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής και σχολικής ψυχολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Απευθύνεται σε παιδιά 6-8 ετών. Προβλέπονται 15 επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία και σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης (παιδικές βιβλιοθήκες, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και δομές παιδικής προστασίας). Θα ταξιδέψουμε τόσο στο Νομό Θεσσαλονίκης αλλά κυρίως σε χωριά και μικρές πόλεις στους γειτονικούς μας νομούς (Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής). 

- Δημιουργία toolkit με επιτραπέζιο παιχνίδι, εγχειρίδιο με οδηγίες, φύλλα εργασίας και προτεινόμενες δραστηριότητες, το οποίο θα διατεθεί στα παιδιά και στις εκπαιδευτικές μονάδες.

- 4  δια ζώσης σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και γονείς

- 1 διαδικτυακή ημερίδα  με τα αποτελέσματα του προγράμματος

- Διάχυση των αποτελεσμάτων και δικτύωση με φορείς και οργανισμούς

Χρονοδιάγραμμα

Ο σχεδιασμός των δράσεων ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο και το έργο ολοκληρώνεται τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”, που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.