Εισαγωγικό κείμενο: Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε ως εταίροι στο νέο καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο "DIGIVOGUI" (Erasmus+). Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων που θα συμβάλουν στην εκπαίδευση τόσο των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας όσο και των εφήβων και νέων.

"DIGIVOGUI"
Development of personal and social
competences on youngsters through Virtual Exchanges

Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από: 

European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – Erasmus+, EU Solidarity Corps
A.2 – Skills and Innovation

 

Με ιδιαίτερη χαρά η "Σχεδία στην πόλη" ξεκινά τη συνεργασία της ως εταίρος στο καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο "DIGIVOGUI" - Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων. 

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου (5-8.02.2023) δύο μέλη της ομάδας ταξιδέψαμε στην Agueda (Πορτογαλία) για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση (Kick-off Meeting) του τριετούς ευρωπαϊκού έργου DIGIVOGUI (2023-2025- κωδ. έργου: 101083627 — DIGIVOGUI — ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH) στο οποίο η «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – Erasmus+, EU Solidarity Corps
A.2 – Skills and Innovation.

Σκοπός του έργου η ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και να προωθήσουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο σκοπός του έργου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία εγχειριδίων, εκπαιδευτικών βίντεο καθώς και με την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων μέσω της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για νέους και νέες.

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι:

 1. Psientifica Associacao Para A promocao e Desenvolvimiento Social”, Agueda, Portugal (επικεφαλής οργάνωση)
 1. BRAVO - Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 1. Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 1. “Qendres Progres dhe zhvillim”, Τίρανα, Αλβανία

 

Σχετικά με το έργο

Η ιδέα

Οι νέοι αποτελούν αναμφισβήτητα την κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους, υπάρχουν σήμερα πολυάριθμες εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες στρατηγικές που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι έχουν πρόσβαση στην ενδυνάμωση, τις ίσες ευκαιρίες, τις πληροφορίες και τα εργαλεία για να κάνουν συνειδητές επιλογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Επομένως, πρέπει όλοι οι τομείς που έχουν αντίκτυπο στους νέους να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλουν στη διερεύνηση του δυναμικού και των πραγματικών αναγκών αυτής της ομάδας και να τους δοθούν οι απαραίτητες ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν τι αξίζουν.

 

Ανάγκες και στόχοι

α) Διακρατική συνεργασία για την ανάπτυξη παγκόσμιων απαντήσεων, σταθμισμένων σε διαφορετικά πλαίσια και πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν το ίδιο κοινωνικό πρόβλημα.

β) Εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα νεολαίας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν περιεκτικές, συμμετοχικές και προσαρμοσμένες απαντήσεις στους νέους.

γ) Προώθηση της έρευνας για τρόπους - εργαλεία ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων και συγκεκριμένα μέσω μεθοδολογίας μη τυπικής εκπαίδευσης και ψηφιακών μέσων, διασφαλίζοντας ότι η παρέμβαση ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες, προσδοκίες και δυνατότητες των νέων.

Γενικοί στόχοι:

Η ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να προωθήσουν την κοινωνική ή/και επαγγελματική τους ένταξη.

Ειδικοί:

α) Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας,

β) Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων στους νέους,

γ) Προώθηση της ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων.

 

Δράσεις:

 • Δημιουργία ψηφιακών εγχειριδίων
 • Δημιουργία βίντεο (mooc videos) για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (youth workers & youth trainers)
 • Δημιουργία βίντεο (mooc videos) για την εκπαίδευση εφήβων και νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Διαδικτυακά εργαστήρια για εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
 • Διαδικτυακά εργαστήρια για εφήβους και νέους
 • Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας των δράσεων και την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου.
 • Διάχυση αποτελεσμάτων και δικτύωση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο