Εισαγωγικό κείμενο: Τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώθηκε το έργο Games-Int-eu. Μετά από 2 χρόνια συλλογικής προσπάθειας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας οι φορείς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα πετύχαμε να δημιουργήσουμε την ενδιαφέρουσα ψηφιακή πλατφόρμα MEMOPOLIS, με τη μορφή παιχνιδιού η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλά από ομάδες εφήβων και νέων.

Games - Int - eu - Memopolis 

Erasmus+/ KA2

Απολογισμός του προγράμματος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων

 

 

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, διοργανώσαμε το multiplier event "Πάμε Ευρώπη;" - Youth Info Day για youth workers και trainers με σκοπό να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου και την ψηφιακή πλατφόρμα MEMOPOLIS, όπου νέοι άνθρωποι θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από προγράμματα κινητικότητας.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διετούς έργου "Games-Int-eu" (2020-1-DE04-KA227-YOU-020871) που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+/ KA2. Στο εταιρικό σχήμα επικεφαλής φορέας ήταν η KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V. (Λειψία, Γερμανία) και συμμετείχαν οι φορείς Associacao Spin (Λισαβόνα, Πορτογαλία), Nuorisokeskus Anjala (Anjala, Φινλανδία) και "Σχεδία στην πόλη" (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).

Παράλληλα, στο multiplier event, μάθαμε περισσότερα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας νέων και ακολούθησε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εργαστήριο για τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση InfinityGreece.
Τέλος, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες, λύσαμε απορίες και συζητήσαμε απορίες και προβληματισμούς.

 

Από το εργαστήριο ψηφιακών δεξιοτήτων μοιράζομαστε κάποια σημαντικά σημεία:

Οι ψηφιακές δεξιότητες αφορούν πέρα από τη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και προγραμμάτων και μια σειρά δεξιοτήτων όπως: δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών, εξοικείωση με ψηφιακές πλατφόρμας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία, ασφαλή πλοήγηση και γνώση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες

 • Δεξιότητες επικοινωνίας (αποστολή και λήψη email, χρήση social media).
 • Δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου (επεξεργασία κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων, φωτογραφιών, βίντεο ή αρχείων ήχου).
 • Δεξιότητες ασφάλειας.
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (πωλήσεις μέσω διαδικτύου, διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες και εγκατάσταση λογισμικού ή εφαρμογών). 

   

                   

Απολογισμός του έργου 

Το πρόγραμμα "Games-Int-.eu" ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023.  Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας νέοι και νέες θα μπορούσαν να μοιράστούν ιστορίες, φωτογραφίες και εμπειρίες από τις ανταλλαγές νέων που συμμετείχαν, με έναν δημιουργικό τρόπο. Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για youth workers και συναντήσεις νέων σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούσαν τους τομείς:

 • Νέες τεχνολογίες - ψηφιακές ικανότητες
 • Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών/εκπαιδευτικές μεθόδους/ ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης
 • Νεολαία (ενεργή συμμετοχή νέων , εργασία για τη Νεολαία, πολιτική για τη Νεολαία)

Μέσα από το έργο δόθηκε προτεραιότητα:

 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπερίληψη μέσα από τη δημιουργικότητα και τις τέχνες
 • Στην προώθηση και προβολή της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας με τη νεολαία (youth work).
 • Στην προώθηση της συμμετοχής, της διασύνδεσης και της ενδυνάμωσης των νέων

Οφέλη για τους νέους/ες

Οι νέοι που συμμετείχουν στις δράσεις του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε νέες συνθήκες βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες τους σε διαφορετικά επίπεδα όπως:

 • Συνεργατική μάθηση
 • Κοινωνικές & ατομικές δεξιότητες: ενσυναίσθηση, σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων, έκφραση απόψεων, τόνωση της αυτοπεποίθησης, ενδυνάμωση, ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικής σκέψης.
 • Επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών διαμέσου της ενεργούς συμμετοχής στον σχεδιασμό των δράσεων.
 • Επικοινωνία σε πολυγλωσσικό πλαίσιο (γραπτός και προφορικός λόγος, διαπροσωπικές σχέσεις, δομημένος διάλογος σε πολυγλωσσικές ομάδες)
 • Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και ικανότητα έκφρασης απόψεων
 • Ψηφιακές εφαρμογές και νέες τεχνολογίες
 • Θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο
 • Επιχειρηματικές δεξιότητες

Δράσεις

 • Διακρατικές συναντήσεις στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2021) και τη Λειψία, Γερμανία (Ιανουάριος 2023).
 • Τοπικές συναντήσεις ομάδων νέων και δημιουργικά εργαστήρια. 
 • Σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους/τις youth workers του έργου στη Λισαβώνα, Πορτογαλία (Απρίλιος 2022). 
 • Βlended youth mobility - Διαδικτυακή ανταλλαγή νέων - στην Anjala, Φινλανδία (Ιούλιος 2022).
 • Προετοιμασία – υλοποίηση – παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας με τις ομάδες νέων σε κάθε χώρα.
 • Διάχυση της πλατφόρμας και των καλών πρακτικών του έργου μέσω Multiplier events σε κάθε χώρα.
 • Multiplier events σε κάθε χώρα (Μάρτιος 2023).
 • Ανατροφοδότηση ομάδων - αξιολόγηση

 

Μετά από 2 χρόνια συλλογικής προσπάθειας, συνεργειών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας οι φορείς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ψηφιακή πλατφόρμα, το MEMOPOLIS, με τη μορφή παιχνιδιού η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλά από ομάδες εφήβων και νέων:

α) για την καταγραφή και διάχυση εμπειριών των νέων σχετικά με ανταλλαγές που έχουν λάβει μέρος.  

β) ως εργαλεία για την γνωριμία και την ενδυνάμωση ομάδων εφήβων και νέων.

γ) ως εργαλείο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης ομάδων εφήβων και νέων σε προγράμματα κινητικότητας και σε διαπολιτισμικές ομάδες.

Παράλληλα οι νέοι και νέες συμμετείχαν δυναμικά σε όλη τη φάση προετοιμασίας, πρότειναν ιδέες, πειραματίστηκαν στα βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιήσαμε. 

Το έργο είχε ένα σημαντικό αποτύπωμα για την ομάδα μας καθώς αποκτήσαμε σημαντικές γνώσεις και τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα. Οι νέοι και οι νέες που έλαβαν μέρος στα εργαστήρια και στις ομάδες ενδυνάμωσης καλλιέργησαν και βελτίωσαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, γνώρισαν νέους/ες από διαφορετικές χώρες και εμπλούτισαν τις κοινωνικές τους εμπειρίες. 

Επίσης, μέσα από τις συναντήσεις δικτύωσης με οργανώσεις της πόλης μας είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να προβάλλουμε τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. 

Επόμενος στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στη διάχυση των καλών πρακτικών του Games.Int-eu και στη δημιουργία περισσότερων εργαστηρίων ανάπτυξης κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους/ες στις τοπικές μας κοινότητες.