Εισαγωγικό κείμενο: To τριετές μας έργο “DIGIVOGUI” / ERASMUS-EDU, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων μέσα από ψηφιακά εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Από τους πρώτους μήνες του 2023 έχουμε ξεκινήσει την έρευνα και την εκπαίδευση ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες.

"DIGIVOGUI"
Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων
ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH
A.2 – Skills and Innovation.

Φεβρουάριος - Ιούνιος 2023
Οι πρώτες μας δράσεις 

 

Η “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει ως εταίρος στο τριετές ευρωπαϊκό έργο “DIGIVOGUI” / ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH/ Α.2-Skills and Innovation (2023 - 2025). 

To έργο αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων μέσα από ψηφιακά εργαλεία και την προσέγγιση της μη τυπικής μάθησης  ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το εταιρικό μας σχήμα είναι:

Επικεφαλής φορέας: Psientifica Associacao Para A promocao e Desenvolvimiento Social”, Agueda, Portugal

Εταίροι:

BRAVO - Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

“Qendres Progres dhe zhvillim”, Τίρανα, Αλβανία

Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα "Σχεδία στην πόλη

 

Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούν τους τομείς:

  • Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας
  • Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων με τους νέους
  • Προώθηση της ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων και η προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω της μη τυπικής μάθησης. 

 

Δράσεις του έργου:

  • Δημιουργία ψηφιακών εγχειριδίων
  • Δημιουργία βίντεο (mooc videos) για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας (youth workers & youth trainers)
  • Δημιουργία βίντεο (mooc videos) για την εκπαίδευση εφήβων και νέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Διαδικτυακά εργαστήρια για εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
  • Διαδικτυακά εργαστήρια για εφήβους και νέους
  • Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας των δράσεων και την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου
  • Διάχυση αποτελεσμάτων και δικτύωση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Οι πρώτες μας δράσεις

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023 

- Μελέτη - επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και των αρμοδιοτήτων/ υποχρεώσεων των εταίρων. 

- 1η δια ζώσης συνάντηση εργασίας (kick off meeting), 5 - 8 Φεβρουαρίου 2023, Agueda, Πορτογαλία
Δύο μέλη της ομάδας μας συμμετείχαν στην 1η δια ζώσης συνάντηση εργασίας του έργου. Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε από κοντά όλους τους εταίρους μας και να οργανώσουμε προσεχτικά το χρονοδιάγραμμα με τις ενέργειες για τα επόμενα 3 χρόνια.

Συγκρότηση της ομάδας έργου: στο έργο θα συμμμετέχουν τόσο τα μέλη της ομάδας μας όσο και εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές/ντριες. Έτσι πραγματοποιήσαμε τις πρώτες συναντήσεις με τους συνεργάτες για να καταγράψουμε τις απαραίτητες ενέργειες για το επόμενο διάστημα. Μέσα στις προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν η επιμόρφωση μελών και εθελοντών/ντριών καθώς και η έρευνα πάνω σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων. 

Μάρτιος - Ιούνιος 2023

- Έρευνα και άρθρα για την κατάσταση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων στις χώρες - εταίρους.

- Τακτικές συναντήσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με τους εταίρους και τα μέλη της ομάδας μας, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες. 

 

 Για την επόμενη περίοδο προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται για τη δημιουργία των βίντεο για νέους και youth workers. Tα βίντεο θα αποτελέσουν τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία για την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικτυακών εργαστηρίων για εφήβους, νέους και youth workers. Ευελπιστούμε το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί να είναι χρήσιμο για τους/τις νέους/ες μας.