Εισαγωγικό κείμενο: Η συμμετοχή μας στο εταιρικό σχήμα του ευρωπαϊκου έργου SDG4YOUTH-Erasmus+/KA2 ξεκίνησε τον Απρίλιο 2023. Το έργο εστιάζει στην κατανόηση και διάχυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στη νεολαία μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Μοιραζόμαστε τις πρώτες μας δράσεις!

SDG4YOUTH - Erasmus+/ KA2

Οι νέοι μαθαίνουν συμμετοχικά για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Απρίλιος - Ιούλιος 2023, Οι πρώτες μας δράσεις

 

Η «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους τρεις φορείς στο ευρωπαϊκό έργο "SDG4YOUTH" - KA220- YOU- COOPERATION PARTNERSHIPS IN YOUTH με κωδικό έργου: 2022-2-PT02-KA220-YOU-000093609.

Διάρκεια έργου: 01.04.2023 έως 01.12.2024.

Το εταιρικό μας σχήμα

Επικεφαλής φορέας: Centro de Juventude de Águeda (Πορτογαλία) 

Εταίροι:

  • Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα "Σχεδία στην πόλη" (Ελλάδα)
  • Avatud Ühiskond MTÜ (Εσθονία)
  • ΙNSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN (Γαλλία)
  • Udruga Žmergo (Κροατία) 

Σκοπός, στόχοι

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των νέων, εξερευνώντας και κατανοώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs).

Κύριοι στόχοι:

  • Να φέρουμε κοντά ειδικούς στον τομέα της νεολαίας για να εντοπίσουν, να συζητήσουν, να συνδημιουργήσουν και να δοκιμάσουν συμμετοχικές και καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής των νέων.
  • Να αναπτύξουμε τις βασικές δεξιότητες των νέων (δίνοντας έμφαση σε  νέους/ες με λιγότερες ευκαιρίες), με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, στην επιχειρηματικότητα και στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. 
  • Να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διάδοση και διερεύνηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ατζέντας 2030 με τους νέους/ες, έτσι ώστε οι νέοι/ες να μπορούν να δράσουν υπέρ της οικοδόμησης μιας πιο συνεκτικής, δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας·
  • Να συμβάλουμε στη βελτίωση στον τομέα της νεολαίας στις τοπικές κοινότητες, εντοπίζοντας προβλήματα, συζητώντας απαντήσεις και παρουσιάζοντας λύσεις για να ευνοηθεί η οικοδόμηση κάθε κοινότητας και κοινωνίας γενικότερα.
  • Να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες.

Δράσεις

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο μεταφρασμένο σε έξι γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, εσθονικά, κροάτικα και γαλλικά) που θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές, μεθοδολογία και προτάσεις για τη συμμετοχικότητα των νέων και θα βασίζονται στους SDGs.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για youth workers και συναντήσεις νέων σε τοπικό επίπεδο.

 

Οι πρώτες μας δράσεις, Απρίλιος - Ιούλιος 2023

Στις 4-6 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης διακρατική συνάντηση εργασίας (Transnational Working Meeting) στην Agueda (Πορτογαλία). Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον επικεφαλής φορέα του έργου.

Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα και να επικαιροποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα του έργου και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων μας. 

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο είχαμε σταθερές μηνιαίες συναντήσεις με τους/τις νέους/ες εθελοντές/ντριες και τα μέλη της ομάδας μας ώστε να μελετήσουμε το πρόγραμμα, να εμβαθύνουμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη σύνδεσή τους με καθημερινές πρακτικές που μπορούν οι νέοι/ες να εφαρμόσουν στην τοπική μας κοινότητα. Ερευνήσαμε βιβλιογραφία, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες, συζητήσαμε θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού για ένα βιώσιμο κόσμο.

Ήταν μια ενδιάφερουσα ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ομάδας. Δημιουργήσαμε μια πρώτη βιβλιοθήκη θεμάτων για περαιτέρω διερεύνηση και από τον Σεπτέμβριο θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση της μεθοδολογίας που θα συμβάλει στην εξοικείωση των νέων με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους μας ώστε να καταγράψουμε τα βήματα που έχουμε κάνει και να προετοιμαστούμε για το 1ο διακρατικό εργαστήριο στην Agueda τον Σεπτέμβριο (18 - 23.09.2023).