Εισαγωγικό κείμενο: Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου Hidden Dimensions, διοργανώνουν την εκδήλωση «Η προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων με αναπηρία». Η Αργυρώ Σκίτσα, πρόεδρος ης ομάδα μας, θα μιλήσει για τη συμπερίληψη στο σχολικό περιβάλλον.
Ημερίδα - εκδήλωση
 
«Η προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων με αναπηρία»
 
Πέμπτη 27 Ιουλίου, 18:00 - 20:30 Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης)
 
 
 
 
  
Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου Hidden Dimensions χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο «Η προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων με αναπηρία».
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Ιουλίου, 18:00 - 20:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης).
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τις πραγματικές ευκαιρίες που έχουν σήμερα οι νέοι και νέες με αναπηρία και να συζητηθούν προτάσεις και καλές πρακτικές.
 
Εκ μέρους της "Σχεδίας στην πόλη", η πρόεδρος μας Αργυρώ Σκίτσα θα παρουσιάσει το θέμα: "Προσεγγίζοντας τη συμπερίληψη στο σημερινό σχολικό περιβάλλον".
 
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και στον παρακάτω σύνδεσμο: http://bitly.ws/KKdk
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
 
17:45 - 18:00: Προσέλευση
 
18:00-18:10: Εισαγωγή
• Χαιρετισμοί
• Επισκόπηση προγράμματος
• Σκοποί της εκδήλωσης
 
Ομιλητής: Δημήτρης Γαβρίδης, Διαχειριστής Ευρωπαικών Έργων United Societies of Balkans
 
18:10 - 18:30: Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ και προσβασιμότητα
• Διερεύνηση της Συμμετοχής Νέων Ατόμων με Αναπηρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Hidden Dimensions
 
Ομιλήτρια: Ελίνα Αζοπούλου, Υπέυθυνη Τμήματος Διαχείσης Ευρωπαϊκών Έργων United Societies of Balkans
 
18:30 - 19:00: Προσεγγίζοντας τη συμπερίληψη στο σημερινό σχολικό περιβάλλον
• Σκοποί και χαρακτηριστικά της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
• Συναισθηματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης με την αξιοποίηση εργαλείων της μη τυπικής μάθησης
 
Ομιλήτρια: Αργυρώ Σκίτσα, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια στην εμψύχωση ομάδων, Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Ομάδας «Σχεδία στην πόλη»
 
19:00 - 19:15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 
19:15 - 19:45: Αυτισμός και εκπαίδευση
• Σφαιρική και πολυεπίπεδη εκπαίδευση και τη στήριξη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού
• Προώθηση Καινοτόμων Συμπεριληπτικών Πρακτικών για γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και νέους
 
Ομιλήτρια: Ανδρομάχη Νάνου, PhD, Postdocs, Include
 
19:45 - 20:15: Προσβασιμότητα και Τουρισμός
• Προσβάσιμος Τουρισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης
• Πρακτικές και Προσεγγίσεις
 
20:15 - 20:30: Συζήτηση και Τελικές Παρατηρήσεις
• Σύνοψη βασικών σημείων της ημερήσιας διάταξης
• Συζήτηση και προτάσεις ενθάρρυνσης περαιτέρω έρευνας και
συλλογικών προσπαθειών για τη βελτίωση της ενεργούς
συμμετοχής των νεαρών ατόμων με αναπηρία
 
Ομιλητής: Δημήτρης Γαβρίδης, Διαχειριστής Ευρωπαικών Έργων United Societies of Balkans