Εισαγωγικό κείμενο: Στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Agueda (Πορτογαλία) η πρώτη Διακρατική Συνάντηση για το έργο “SDG4Youth” - Erasmus Plus/KA2. Είχαμε την ευκαιρία με τους 4 εταίρους μας να σχεδιάσουμε διαδραστικά εργαστήρια με θέμα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την ενεργή συμμετοχή των νέων.

SDG4YOUTH-Erasmus+/KA2, Transnational Working Session, Agueda-Portugal

19-22 Σεπτεμβρίου 2023 

Στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Agueda (Πορτογαλία) η πρώτη δια ζώσης Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (1st Transnational Working Session) για το διετές πρόγραμμα “SDG4Youth” (2023-2024) στο πλαίσιο του Erasmus Plus/KA2.

Η «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους τέσσερις φορείς.

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι: Avatud Ühiskond MTÜ (Εσθονία), INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN (Γαλλία), Udruga Žmergo (Κροατία) και το Centro de Juventude de Águeda (Πορτογαλία) που είναι leader του προγράμματος.

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των νέων, ιδίως σε θέματα που τους επηρεάζουν άμεσα αλλά και την κοινωνία γενικότερα, εξερευνώντας τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης εργασίας η κάθε χώρα - εταίρος παρουσίασε και ανέλυσε τα ερευνητικά στοιχεία που είχε συλλέξει τα οποία θα συμβάλουν στο τελικό αποτέλεσμα αυτού του έργου, που θα είναι η δημιουργία  εγχειριδίου - πρακτικού οδηγού  με τίτλο State of Art. Το εγχειρίδιο θα μεταφραστεί σε έξι γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, εσθονικά, κροάτικα και γαλλικά) και θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές, μεθοδολογία και προτάσεις για την συμμετοχικότητα των νέων που θα βασίζονται στους SDGs. Θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των οργανώσεων σε ψηφιακή μορφή ενώ θα εκτυπωθεί και περιορισμένος αριθμός αντιτύπων. Η μέρα ολοκληρώθηκε με το σχεδιασμό της δομής του εγχειριδίου.

Τις επόμενες ημέρες της συνάντησης εργασίας αναπτύχθηκαν και σχεδιάστηκαν από κοινού τα 5 από τα 10 εργαστήρια - workshops που θα εφαρμοστούν στην πράξη από όλους τους εταίρους και το πρώτο διακρατικό διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή νέων από όλες τις χώρες-εταίρους.

Οι θεματικές των εργαστηρίων περιστρέφονται γύρω από τις εξής 4 θεματικές ενότητες: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, θεσμοί, και στοχεύουν σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών. Πιο συγκεκριμένα:

  • η θεματική ενότητα “περιβάλλον” αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση, την αναστροφή της αποψίλωσης των δασών, την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της ερημοποίησης και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων. Επίσης θα διερευνηθούν προτάσεις για την υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής (Στόχοι 12,13,14,15).
  • η θεματική ενότητα που αφορά την κοινωνία σχετίζεται με τις ανθρώπινες ανάγκες, την υγεία, την εκπαίδευση, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωή και τη δικαιοσύνη (Στόχοι 1,2,3,4,5).
  • η θεματική ενότητα “οικονομία” αφορά στη χρήση και την εξάντληση των φυσικών πόρων, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την κατανάλωση ενέργειας κ.α (Στόχοι 6,7,8,10).
  • η θεματική ενότητα “θεσμοί” αφορά τις δυνατότητες για την εφαρμογή των ΣΒΑ στην πράξη (Στόχοι 9,11,16,17).

Στο πρώτο εργαστήριο θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες το έργο και οι ΣΒΑ. Στη συνέχεια, τόσο σε αυτό όσο και στα υπόλοιπα 4 εργαστήρια, μέσω διαδραστικών πρωτότυπων δραστηριοτήτων πάνω σε επιλεγμένους στόχους, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ατζέντα των ΣΒΑ, να ανταλλάξουν μεταξύ τους βιώσιμες ορθές πρακτικές και να προωθήσουν βιώσιμες επιλογές τόσο στον τρόπο ζωής τους όσο και του κοινωνικού τους περίγυρου καθώς επίσης και να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους.

Μόλις ολοκληρωθούν τα 5 πρώτα εργαστήρια, όπως προαναφέρθηκε, θα ακολουθήσει το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με την παράλληλη συμμετοχή όλων των χωρών-εταίρων του προγράμματος στις 22 Νοεμβρίου 2023 με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων. Νέοι και νέες από κάθε χώρα θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα/χρήση των αποβλήτων και θα μοιραστούν  ιδέες για τη μείωση τους. Μετά την ολοκλήρωση του διαδικτυακού σεμιναρίου θα ακολουθήσει ανατροφοδότηση και αξιολόγηση μεταξύ των εταίρων για την πορεία των δράσεων μας. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ θετικό και δημιουργικό κλίμα με τη ζεστή φιλοξενία της επικεφαλής οργάνωσης. 

Επιστρέψαμε στην Ελλάδα με τη διάθεση να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες τόσο με τα μέλη της ομάδας μας όσο και με τους/τις νέους/ες της τοπικής μας κοινότητας.

Από τον Νοέμβριο 2023 θα ξεκινήσουν και τα πρώτα δια ζώσης εργαστήρια σε συνεργασία με σχολεία και φορείς της Θεσσαλονίκης. 

Μείνετε συντονισμένοι/ες!

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SDG4YOUTH μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

  

 

 

Το έργο “SDG4YΟUTH” χρηματοδοτείται από την Εθνική Υπηρεσία του Erasmus+ στην Πορτογαλία Juventude/ Desporto & CES και την Ευρωπαϊκή Ένωση.