Εισαγωγικό κείμενο: Στις 20 Νοεμβρίου η Future Library σε συνεργασία με τη Σχεδία στην πόλη διοργάνωσαν το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για την παρουσίαση του προγράμματος "Βοτάνια και μυρωδικά" σε εκπαιδευτικούς φορέων που επισκεφθήκαμε. Ευχόμαστε το πρόγραμμα μέσα από το υλικό και τις ιδέες που μοιραστήκαμε να ταξιδέψει σε πολλές πολλές ακόμα τάξεις!

Οnline επιμορφωτικό σεμινάριο

"Μιλώντας στα παιδιά για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και την Εθνοβοτανική"

παρουσίαση του προγράμματος "Βοτάνια και μυρωδικά"

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023, 6.00-8.30 μ.μ.

 

Στο πλαίσιο της δράσης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά η Future Library διοργάνωσε το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Μιλώντας στα παιδιά για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και την Εθνοβοτανική.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των φορέων που παρακαλούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών

"Βοτάνια και μυρωδικά", ένα ταξίδι μνήμης και παραδόσεων για τα βότανα και τα αρωματικά φυτά της Μακεδονίας, από την αρχαιότητα στην κουζίνα του σπιτιού μας.

Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου ήταν η Αργυρώ Σκίτσα, φιλόλογος, εμψυχώτρια και πρόεδρος της "Σχεδίας στην πόλη".

Συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι φορέων. 

Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα ώστε στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να το μοιραστούν με περισσότερες ομάδες μαθητών/τριών και να διαχυθούν οι καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν. 

Συγκεκριμένα μέσα από μια διαδραστική διαδικασία συζητήθηκαν:

  • Η φιλοσοφία και το σκεπτικό του προγράμματος
  • Οι ανάγκες, το πλαίσιο και ο σκοπός
  • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία,  οι διδακτικοί στόχοι καθώς και η σύνδεσή τους με γνωστικά αντικείμενα σε όλες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 
  • Η δομή του προγράμματος και τα βήματα δραστηριοτήτων
  • Το παιδαγωγικό υλικό που δημιουργήθηκε.

Η ομάδα των συμμετεχόντων μοιράστηκε γνώσεις και εμπειρίες μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο.

 

Στη συνέχεια δόθηκε σε ψηφιακή μορφή Εγχειρίδιο με πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά και ειδικότερα την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, την Εθνοβοτανική, αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος, φύλλα εργασίας και βιβλιογραφία.

Επίσης για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος δημιουργήθηκε το εξής εκπαιδευτικό υλικό:

  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για την Α' & Β' τάξη με πληροφορίες και φύλλα εργασίας
  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για την Γ' & Δ' τάξη  με πληροφορίες και φύλλα εργασίας
  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για την Γ' & Δ' τάξη  με πληροφορίες και φύλλα εργασίας
  • Οδηγός μικρών βοτανοκαλλιεργητών με πρακτικές συμβουλές  για τη δημιουργία βοτανόκηπου στο σχολείο

Το υλικό δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτική ομάδα της "Σχεδίας στην πόλη" στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Future Library. 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΔΩ.

 

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. εγκρ. 15750/03-10-2023).

Η δράση υλοποιείται από τη Future Library με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.