Εισαγωγικό κείμενο: Η 2η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας για το έργο “SDG4Youth”-Erasmus+KA2 έγινε στη Ρουέν στις 16-19 Ιανουαρίου. Mε τους εταίρους μας συζητήσαμε την πορεία των δράσεων μας και σχεδιάσαμε 5 βιωματικά εργαστήρια για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

SDG4YOUTH - Erasmus+/ KA2 

2nd Transnational Working Session (2η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας)

16-19 Ιανουαρίου 2024, Rouen (France)

 


Από τις 16 έως τις 19 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στη Ρουέν (Γαλλία) η δεύτερη δια ζώσης Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (2nd Transnational Working Session) για το ευρωπαϊκό έργο “SDG4Youth” - Erasmus plus/KA2 (2023-2024).

Η «Σχεδία στην πόλη» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους τέσσερις φορείς.

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι: Avatud Ühiskond MTÜ (Εσθονία), INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES   UEES DE ROUEN (Γαλλία), Udruga Žmergo (Κροατία) και το Centro de Juventude de Águeda (Πορτογαλία) που είναι leader του προγράμματος.


Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των νέων, ιδίως σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους ίδιους αλλά και την κοινωνία γενικότερα, εξερευνώντας τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs).

 

Σύντομος απολογισμός της διακρατικής συνάντησης εργασίας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης εργασίας οι 4 εταίροι του έργου παρουσίασαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από τα 5 πρώτα εργαστήρια ( workshops) που υλοποίησαν με τους νέους της κοινότητας τους. 

H "Σχεδία στην πόλη" παρουσίασε το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των 4 εργαστηρίων που πραγματοποίησε στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Σταυρού τον Νοέμβριο 2023. Επίσης παρουσιάστηκε η εμπειρία από το εργαστήριο που υλοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης "THESS E(ΘΕΛΩ)ΝΤΙΣΜΟ;" του Δικτύου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλονίκης "Thessδίκτυο". Η ανοιχτή αυτή εκδήλωση αφορούσε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού και συμμετείχαν πολλές οργανώσεις της πόλης με δράσεις και εργαστήρια. 

Συνοπτικά οι θεματικές των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα ήταν: 

  • Powering Tomorrow (Ενεργοποιώντας το αύριο): εργαστήριο με έμφαση στους στόχους 7, 9, 11, 12. Δόθηκε έμφαση στην διερεύνηση βιώσιμων ορθών πρακτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα στο παρόν και το μέλλον. Μέσα από την τεχνική της προσομοίωσης έγινε μια καταγραφή των βημάτων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου πόλης.
  • Dream - Green Job (Αναζητώντας την ιδανική “πράσινη” θέση εργασίας): εργαστήριο βασισμένο στους στόχους 4,7,8, 11 με στόχο την κατανόηση των δεξιοτήτων που συμβάλουν στην αναζήτηση της "ιδανικής εργασίας" αλλά και των απαραίτητων ενεργειών ώστε να διασφαλίζονται δουλειές πράσινες και φιλικές στο περιβάλλον.
  • Food for Thought for Miles (Ο δρόμος του φαγητού): εργαστήριο βασισμένο στους στόχους 1, 2, 3, 10, 11, 12. Στόχος του εργαστήριου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βιώσιμες συνήθειες που σχετίζονται με τα τρόφιμα και η προώθηση βιώσιμων επιλογών τρόπου ζωής όσον αφορά τα τρόφιμα και τις διατροφικές συνήθειες.
  • Find your housemates! (Βρείτε τους συγκατοίκους σας!): εργαστήριο βασισμένο στους στόχους  4,7,10 με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα στερεότυπα και τις διακρίσεις αλλά και την κατανόηση της αξίας της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας κάθε είδους. 
  • Sustainable management - Let' do a green step (Βιώσιμη διαχείριση στην πράξη: "Ας κάνουμε ένα πράσινο βήμα"): στόχος του εργαστηρίου είναι να προσεγγίσουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μέσα από μια διαδραστική διαδικασία να δούμε στην πράξη πως μπορούμε να κάνουμε σημαντικές αλλαγές και πράσινες επιλογές στην καθημερινότητά μας! 

 

Τις επόμενες ημέρες της συνάντησης εργασίας αναπτύχθηκαν και σχεδιάστηκαν από κοινού τα υπόλοιπα 5 εργαστήρια που θα εφαρμοστούν στην πράξη από όλους τους εταίρους, καθώς και τα άλλα δύο διαδικτυακά σεμινάρια με την παράλληλη συμμετοχή όλων των χωρών-εταίρων του προγράμματος. Δόθηκε έμφαση στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και τα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης που μπορούν να αξιοποιηθούν με τις ομάδες των εφήβων και νέων ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή μέσα από τον διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα των εργαστηρίων. 


Οι θεματικές των επόμενων εργαστηρίων είναι οι εξής:
"Get this party started once and for all": βασίζεται στον στόχο 10 και έχει ως κύριο σκοπό την κατάρριψη των στερεότυπων και την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την ανισότητα στις κοινωνίες.
"Be SDG ready!": βασίζεται σε όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αφορά την ενημέρωση των νέων στο πως να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές.
"Fast Foward": βασίζεται στους στόχους 8, 9, 12, 13, 14 και 15, με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της γρήγορης μόδας, όπως επίσης να προωθήσει μια αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων απέναντι στα ρούχα.
"Less plastic is fantastic!": βασίζεται στους στόχους 3, 6, 13, 14 και 15, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τον αντίκτυπο των μικροπλαστικών στην υγεία μας και στον κόσμο, καθώς και να προωθήσει την απόκτηση νέων βιώσιμων συνηθειών και συμπεριφορών.
"The lives of water": βασίζεται στους στόχους 3, 6, 11, 12, 13, 14 και 15, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το πόσο νερό καταναλώνουμε και σπαταλάμε καθημερινά, όπως επίσης να μάθουν να αντιμετωπίζουν το νερό ως εύθραυστο πόρο.


Το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Building Bridges" θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2024 και θα σχετίζεται με την μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.


Το τρίτο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Green is the new black" θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2023. Η θεματική του σχετίζεται με τη βιώσιμη μόδα και θα αποτελέσει την βάση για την επίδειξη μόδας που θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί από τους νέους που θα πάρουν μέρος στην ανταλλαγή νέων στην Πορτογαλία το διάστημα 5-11 Μαΐου 2024.

Με αφορμή αυτό το εργαστήριο μιλήσαμε γενικότερα για το πρόγραμμα δραστηριότητων και για την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων της ανταλλαγής νέων. Συμφωνήθηκε ότι η ακριβής ατζέντα θα οριστικοποιηθεί στις επομενες διαδικτυακές μας συναντήσεις. 

Η διακρατική συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ θετικό και δημιουργικό κλίμα με τη ζεστή φιλοξενία των Γάλλων εταίρων μας. 

Επιστρέψαμε στην Ελλάδα με τη διάθεση να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες τόσο με τα μέλη της ομάδας μας όσο και με τους/τις νέους/ες της τοπικής μας κοινότητας.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2023

Μπορείτε να δείτε τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των ΔΡΑΣΕΩΝ που πραγματοποιήσαμε το 2023 ΕΔΩ.

 

Το έργο “SDG4YΟUTH” συγχρηματοδοτείται από την Εθνική Υπηρεσία του Erasmus+ στην Πορτογαλία Juventude/ Desporto & CES και την Ευρωπαϊκή Ένωση.