Δεκέμβριος 2005, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δρ. 5, σχέδιο κατάρτισης, αρ. συμβ. 5.1.1/R4/2005/1, Θεσσαλονίκη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “Εδώ ζούμε! Δημιουργικοί δρόμοι για την κατανόηση της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ευρώπη”

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 4/12/2005  ως  10/12/2005

ευρωπαϊκα προγραμματα

LEADER: Άτυπη ομάδα νέων "Σχεδία"

ΕΤΑΙΡΟΙ:  Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση – βιωματικό σεμινάριο 25 ωρών, ανοιχτή συνάντηση με μη κυβερνητικές οργανώσεις

και φορείς της πόλης και εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα στον πεζόδρομο της Ναβαρίνου.