Σεπτέμβριος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δράση 5, σχέδιο κατάρτισης της οργάνωσης TAKA TUKA CLUB στην Pliskovitsa – Σλοβενία 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Το Εκπαιδευτικό Δράμα στην εκπαίδευση κωφών»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15/09/2006 έως 24/09/2006

ΕΤΑΙΡΟΙ: Ελλάδα, Αγγλία, Βοσνία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία

Συμμετείχαν 2 μέλη της οργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση με θέμα: δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των νέων με προβλήματα ακοής, τρόποι επικοινωνίας και μάθησης, ανταλλαγή ιδεών, μεθόδων και εμπειριών, κατάρτιση σε τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος.