Νοέμβριος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Λευκωσία - Κύπρος

Διοργάνωση: Εθνικές Υπηρεσίες Νεολαίας Ελλάδας, Κύπρου και Αυστρίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «APPETISER»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16 - 20 Νοεμβρίου 2006

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Κύπρος, Ελλάδα, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Σλοβακία.

Συμμετείχε η συντονίστρια της οργάνωσης μας  Αργυρώ Σκίτσα.