Αύγουστος 2008, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ - Δράση 1,  Πολυμερής ανταλλαγή της οργάνωσης PROATLANTIKO, Oeiras, Porto Salvo, Πορτογαλία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «European Citizenship»

ΕΤΑΙΡΟΙ: Μάλτα, Ιταλία, Ουγγαρία, Εσθονία, Γαλλία, Βουλγαρία, Αυστρία,  Ελλάδα, Ισπανία

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 04/08/2008 - 13/08/2008

Συμμετείχαν 5 μέλη της οργάνωσης