Οκτώβριος 2009, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Επίσκεψη μελέτης στο Μεξικό (Γκουαναχουάτο), β’ φάση του προγράμματος «ΤHEATRUM OMNIBUS», 

Συμμετείχαν 3 μέλη της οργάνωσης. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «το τσίρκο ως τρόπος προσέγγισης των νέων».