Απρίλιος 2014, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 1.3 - Δημοκρατικά Σχέδια Νέων.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Youth against extremism»

Συμμετοχή σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Όμιλος Νέων UNESCO - Θεσσαλονίκη», Αγγλία, Λονδίνο

Διοργάνωση: εκπαιδευτικός οργανισμός «MOMENTUM – education & culture»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  29/03/2014 - 4/04/2014

Συμμετείχαν 24 νέοι από Αγγλία, Ουγγαρία, Ελλάδα. 

Από την ομάδα μας συμμετείχαν 9 μέλη.