Μάιος 2014, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 4.3, Κατάρτιση νέων, Κρακοβία, Πολωνία

Leader: NGO Stowarzyszenie Teatr Nowy

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “Creative Approach”, training course

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 24/05/2014 - 31/05/2014

ΕΤΑΙΡΟΙ: Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία, Αγγλία

Από την ομάδα μας συμμετείχαν 2 μέλη.

ευρωπαϊκα προγραμματα