Σεπτέμβριος 2009 - Ιούνιος 2010: Δράση 1.2 – Εθνική Πρωτοβουλία Νέων, αρ.συμβ. GR-12-56-2009-R2 & 1.2/R2/2009/15

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Παί-ζω με τα δικαιώματά μου - μαθαίνω τα δικαιώματα μου με οδηγό το παιχνίδι».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 νέοι εθελοντές-παιδαγωγοί.

Επισκεφθήκαμε 20 σχολεία, 43 τάξεις και συμμετείχαν περίπου 1.500 μαθητές δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα των Δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από τη βιωματική προσέγγιση.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες με δραματοποίηση ιστορίας, παιχνίδια γνώσεων, κινητικά παιχνίδια, εικαστική δραστηριότητα και παρουσιάση μέσω Power Point παιχνιδιού-κουίζ με πληροφορίες και ερωτήσεις κατανόησης.

Ταυτόχρονα, στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονταν εκπαίδευση νέων παιδαγωγών – εθελοντών, εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με εκπαιδευτικούς μέσα από τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και blog στο διαδίκτυο.

Μετά από την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που είχε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την εκπαιδευτική χρονιά 2010-2011.