Ιούνιος – Δεκέμβριος 2014: Δράση 1.2 – Εθνική Πρωτοβουλία Νέων, αρ. συμβ. GR-12-E50-2013-R1 & 1.2/R1/2013/38

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Η τέχνη μέσα σου - Το κοινωνικό τσίρκο, ένας δημιουργικός δρόμος για κοινωνική ένταξη και απασχόληση»

Συμμετείχαν 15 νέοι και νέες της ομάδας και 30 παιδιά και έφηβοι Ρομά. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, η ομάδα εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές κοινωνικού τσίρκου, διοργάνωσε δρώμενα σε γειτονιές της πόλης, καθώς και ενημερωτικό σεμινάριο για την διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργαστήκαμε με την οργάνωση «Φάρος του κόσμου», στην κοινότητα Δενδροποτάμου, ενώ είχαμε την υποστήριξη της «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014».