ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Πρόγραμμα «Νέοι και Εθελοντισμός»

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το πρόγραμμα δράσεων «Νέοι και εθελοντισμός» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Νεότητας - Αθλητισμού και Εθελοντών προκειμένου να προάγει την ιδέα του εθελοντισμού και να παρέχει οργανωμένη εκπαίδευση βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής μάθησης σε νέους ηλικίας 18-35 ετών.

Σκοπός του προγράμματος «Νέοι και εθελοντισμός» ήταν να ευαισθητοποιήσει τους νέους στην έννοια του εθελοντισμού και στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, να προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε εθελοντικά προγράμματα και κοινωνικές παρεμβάσεις στην πόλη.

Το πρόγραμμα δράσεων πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους, σε τακτές εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναντήσεις:

Από τον Απρίλιο 2012 έως τέλη Ιουνίου 2012 

Από αρχές Σεπτέμβρη 2012 ως τέλη Δεκέμβρη 2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 40 άτομα σε κάθε φάση (ηλικίας 18-35).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση μέσα από βιωματικά σεμινάρια και πρακτική άσκηση των εθελοντών.

1. Εκπαίδευση νέων εθελοντών στους τομείς: εμψύχωση ομάδας, διαφορετικότητα - πολυπολιτισμικότητα, γνωριμία με τις τέχνες, οργάνωση εθελοντικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

2. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εθελοντών «Διασκεδά-Ζουμε!»: αφορά στην οργάνωση ψυχαγωγικών δράσεων για νέους με αναπηρίες του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών.

3. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εθελοντών «Παί-ζουμε;»: αφορά στην δημιουργία και υλοποίηση παραστάσεων και καλλιτεχνικών δράσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών.