ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ "Άγιος Στυλιανός" 

Σεμινάρια εκπαίδευσης  νέων εθελοντών

Από το 2012 συνεργαζόμαστε με το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης των νέων εθελοντών που διοργανώνει το Βρεφοκομείο.

A’ κύκλος: 16 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου 2013. Η συνολική διάρκεια ήταν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκαν 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις, κάθε Δευτέρα 18:00-21:00, στο χώρο του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 18 υποψήφιες εθελόντριες και ολοκλήρωσαν με συνέπεια οι 16.

Β’ κύκλος:  7 Απριλίου - 23 Ιουνίου 2014. Η συνολική διάρκεια ήταν 30 ώρες και πραγματοποιήθηκαν 12 συναντήσεις, κάθε Δευτέρα, ώρες 18:00-21:00, στο χώρο του Ιδρύματος. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14 άτομα.