Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012 & Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013, 

Πρακτική άσκηση 3 νέων εθελοντών από Κίνα, Καναδά και Αργεντινή,

στο πλαίσιο της συνεργασίας μας

με τη Διεθνή Οργάνωση Φοιτητών AISEC Πανεπιστημίου Μακεδονίας.