Εισαγωγικό κείμενο: Ένας τριετής κύκλος έρευνας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών για το Εκπαιδευτικό Δράμα και τη συμπερίληψη ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους συνεργάτες που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή τη διαδρομή!

2019-2021, "Join In And Make A Change", ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/ KA3

Drama for inclusion 

Αποτίμηση μιας συνεργατικής διαδρομής με έρευνα, μάθηση, δημιουργικότητα και ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη συμπερίληψη και το Εκπαιδευτικό Δράμα

 

 δείτε τον απολογισμό του έργου και ΕΔΩ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS PLUS/ ΚΑ3, φορείς από τέσσερις χώρες υλοποιήσαμε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο τη διερεύνηση και την καταγραφή εκπαιδευτικών εργαλείων για την ενίσχυση της συμπερίληψης στο σχολικό πλαίσιο.

Το έργο έχει τον τίτλο Join in and make a change”, έχει διάρκεια τρία χρόνια (2019-2021) και συμμετέχουν φορείς από την Σλοβενία (επικεφαλής έργου), την Τσεχία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα εταίρος είναι η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην πόλη» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε τοπικό επίπεδο η ομάδα αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις.

Εταίροι του έργου

 • TAKA TUKA Society, Λουμπλιάνα, Σλοβενία (επικεφαλής φορέας)
 • Innocamp PL, Γκντανσκ, Πολωνία
 • The Basic School of Arts, Na Popelce, Πράγα, Τσεχία
 • "Σχεδία στην πόλη", Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου:

 • Η διερεύνηση της έννοιας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 • Η ανάδειξη του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education) ως ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού εργαλείου για τη μάθηση και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής στο σχολικό περιβάλλον.
 • Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από δράσεις επιμόρφωσης, δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών. 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου: 

 • Η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των μαθητών τους.
 • Η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των νέων παιδαγωγών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
 • Η ανάδειξη νέων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως το Εκπαιδευτικό Δράμα.
 • Η διάχυση των καλών πρακτικών που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Δράματος σε ομάδες παιδιών.
 • Η διάχυση εκπαιδευτικού εγχειριδίου με προτάσεις παιχνιδιών και δραστηριοτήτων βασισμένα στη βιωματική μάθηση και το Εκπαιδευτικό Δράμα.

 

Δράσεις του έργου:

Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων πραγματοποιήσαμε:

 • Συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus groups) σε κάθε χώρα-εταίρο.
 • Συναντήσεις δικτύωσης με φορείς και παιδαγωγικές ομάδες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Πιλοτική έρευνα για την καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών για την τρέχουσα αντίληψη σχετικά με τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση (μέσω ερωτηματολογίων).
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις στην χώρα του κάθε εταίρου. 
 • Εκπαιδευτικό συμπόσιο στη Λουμπλιάνα.
 • Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Πολιτιστική κληρονομιά - δημιουργικές προσεγγίσεις μέσα από το Εκπαιδευτικό Δράμα".
 • Θεματικά εργαστήρια για παιδιά (δια ζώσης και διαδικτυακά) βασισμένα σε τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος και δημιουργικού παιχνιδιού. 
 • Βιωματικά σεμινάρια (δια ζώσης και διαδικτυακά)  για παιδαγωγούς για τη δυναμική της ομάδας, τη συμπερίληψη, το Εκπαιδευτικό Δράμα, το παιχνίδι, τη δημιουργική μάθηση, την επίλυση συγκρούσεων, την αφήγηση παραμυθιών, τα εικαστικά. 
 • Dramathon online workshops.
 • Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο και παράλληλα εργαστήρια στη Λιουμπλιάνα (διοργάνωση του επικεφαλής φορέα TAKA TUKA org).

 

Αυτό το ταξίδι της μελέτης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μας οδήγησε στην επεξεργασία και στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και την παράλληλη υποστήριξή τους ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους νέα εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα στις αρχές της βιωματικής και συμπεριληπτικής μάθησης και σε τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος. Ο κύκλος καρτάρτισης υλοποιήθημε διαδικτυακά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και ο κύκλος παρέμβασης και υποστήριξης συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2021. Πριν και μετά τον κύκλο έγινε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων με στόχο να καταγράψουμε την επίδραση και τα αποτελέσματα δημιουργικών παρεμβάσεων στην ομάδα της τάξης. Ακολούθησε αξιολόγηση του κύκλου από εξωτερικό αξιολογητή. 

Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε να ταξιδέψουμε όσο θα θέλαμε σε σχολεία και φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ούτε να πραγματοποίησουμε δια ζώσης εκπαιδεύσεις. 

Στη Θεσσαλονίκη το έργο ολοκλήρωσε τις δράσεις του με το Εκπαιδευτικό Διήμερο συνέδριο με θέμα "Μιλώντας για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση", 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021. 

Το διήμερο περιλάμβανε:

- 11/12, Διαδικτυακή ημερίδα "Η  συμπερίληψη μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών", δημιουργικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές. Συμμετείχαν 15 εισηγητές/τριες και συμμετείχαν ενεργά περισσότεροι από 140 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

- 12/12, Δια ζώσης σεμινάριο "Η  συμπερίληψη στο σχολείο μέσα από τις τέχνες και το παιχνίδι": το σεμινάριο είχε βιωματικό χαρακτήρα και περιελάμβανε πρακτικές εφαρμογές με θεατρικό παιχνίδι, Εκπαιδευτικό Δράμα και εικαστικά. Την επιμέλεια ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ART FACTORY". Συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της συλλογικής έρευνας καταγράφηκε και παρουσιάζεται στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που δημιουργήσαμε και που θα είναι διαθέσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα το επόμενο διάστημα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Handbook για το Εκπαιδευτικό Δράμα όπου περιλαμβάνεται και το υλικό του κύκλου κατάρτισης με μεθολογία, τεχνικές, παραδείγματα σχεδίων δράματος και βιβλιογραφία. 

- e-books με παιχνίδια και δραστηριότητες για την προσχολική και σχολική ηλικία

- ABC Inclusion Games & ABC Inclusion Online Games: ένα γλωσσάρι με παιχνίδια για την ενδυνάμωση της ομάδας - τάξης που δημιουργήθηκε με κοινή προσπάθεια και των 4 εταίρων και μεταφράστηκε τόσο στα Αγγλικά όσο και στις γλώσσες των εταίρων-χωρών (Σλοβενικά, Πολωνικά, Τσέχικα και Ελληνικά).

- Επιτομή με τα αποτελέσματα του έργου στην αγγλική και στις γλώσσες των εταίρων του έργου. 

 

H πορεία των δράσεων της "Σχεδίας στην πόλη" σε αριθμούς

 • 14 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στον κύκλο κατάρτισης.
 • 157 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα δια ζώσης σεμινάρια και στις ημερίδες που διοργανώσαμε.
 • 501 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα διαδικτυακά σεμινάρια και στις ημερίδες που διοργανώσαμε.
 • 48 εθελοντές και εθελόντριες εκπαιδεύτηκαν και υποστήριξαν δράσεις του έργου.
 • 453 παιδιά συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήσαμε στον χώρο της ομάδας, σε δημοτικές παιδικές βιβλιοθήκες και δημοτικά σχολεία.
 • 65 παιδιά συμμετείχαν στα διαδικτυακά εργαστήρια (Drama workshops for kids) που υλοποιήσαμε.
 • 32 φορείς και οργανώσεις υποστήριξαν το έργο μας.

 

Αντί επιλόγου...

Από την πλευρά της ομάδας αισθανόμαστε ότι μέσω αυτού του έργου είχαμε μια πολύτιμη ευκαιρία να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο θέμα που αποτελεί τον πυλώνα των δράσεων μας: "τη συμπερίληψη στο σχολείο: από τη θεωρία στην πράξη".

Αποκτήσαμε πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες, ανταλλάξαμε απόψεις και καλές πρακτικές, είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες. Για μας ήταν ιδιαίτερη χαρά που ήρθαμε "κοντά", έστω και διαδικτυακά, με καταπληκτικούς εκπαιδευτικούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των 3 χρόνων και μεσούσης μιας πρωτοφανούς και οδυνηρής παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, καταφέραμε να πετύχουμε πολλά από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου. 

Πιστεύουμε πως με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου ξεκινά ένας επόμενος, ακόμα μεγαλύτερος, αυτός της διάχυσης, των συνεργειών και των δημιουργικών πειραματισμών και εφαρμογών. 

Το οφείλουμε στον εαυτό μας, στους μαθητές και τις μαθήτριες μας!!!