Η «Σχεδία στην πόλη» ανοίγει δίαυλους επικοινωνίας με νέους της Ευρώπης

Το έναυσμα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήταν η ανάγκη μας για συνεχή αναζήτηση δημιουργικών δρόμων μάθησης και επικοινωνίας μέσα σ’ έναν πολύπλοκο κόσμο με τόσες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η κινητικότητα των νέων και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα που εστιάζουν στους νέους είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ομάδας.

Μέσα από τη δημιουργική διαδρομή που διανύσαμε ως τώρα μπορέσαμε να χτίσουμε ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας και ελπίζουμε ότι θα αναπτύξουμε ένα πιο δυναμικό δίκτυο συνεργασιών στο μέλλον.

Από το 2004 μέχρι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και να συμμετέχουμε σε δράσεις που έγιναν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης μέσω του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ» και «Νέα Γενιά σε δράση». 

Συνεργαστήκαμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες και φορείς σε Αγγλία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Ζάμπια, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Μεξικό, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ταϊλάνδη, Τουρκία.

 

Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, ανταλλαγές νέων ή στο πρόγραμμα EVS – Εθελοντική Υπηρεσία Νέων επικοινώνησε μαζί μας

 

Ταξιδεύοντας στον κόσμο με την Σχεδία…..

Από το 2004 έως το 2006  υλοποιήσαμε και συμμετείχαμε σε προγράμματα ως Άτυπη Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα Νέων «Σχεδία». 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ

ευρωπαϊκα προγραμματα

Μάρτιος 2004, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δρ. 5, επίσκεψη μελέτης, αρ. συμβ. 5.1.1/R5/2003/8

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Παίζοντας επικοινωνώ, παίζοντας μαθαίνω»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 28/03/2004 ως 04/04/2004

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Μάλτα, Σλοβενία

Το πρόγραμμα περιλάμβανε βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 15 ωρών, επισκέψεις γνωριμίας με άλλες ομάδες της πόλης, φορείς καθώς και με ιδρύματα για νέους με αναπηρίες. Επίσης οργανώσαμε και παρουσιάσαμε ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα «Ταξιδεύοντας με λαϊκά παραμύθια».

 

Δεκέμβριος 2005, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δρ. 5, σχέδιο κατάρτισης, αρ. συμβ. 5.1.1/R4/2005/1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “Εδώ ζούμε! Δημιουργικοί δρόμοι για την κατανόηση της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ευρώπη”

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 4/12/2005  ως  10/12/2005

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση – βιωματικό σεμινάριο 25 ωρών, ανοιχτή συνάντηση με μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της πόλης και εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα στον πεζόδρομο της Ναβαρίνου.

 

Ιούνιος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δράση 1 – διμερής ανταλλαγή νέων – α’ μέρος-αποστολή στην Σλοβενία – αρ.συμβ.1.1/R6/2005/26 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Δίδυμοι - TWINS» - θεατρικά εργαστήρια για την διεθνή δικτύωση στη Σλοβενία» (για νέους με και χωρίς προβλήματα ακοής)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 23/6/2006  ως  02/07/2006

Αποστολή 19 νέων με και χωρίς προβλήματα ακοής

Το πρόγραμμα περιλάμβανε συμμετοχή σε εργαστήρια χορού, κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών και παντομίμας, προετοιμασία και παρουσίαση θεατρικών δρώμενων βασισμένων σε λαϊκούς μύθους. Επίσης εργαστήκαμε σε ομάδες εργασίας με θέμα την κατανόηση της διαφορετικότητας.

 

Σεπτέμβριος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δράση 1 – διμερής ανταλλαγή νέων – β’ μέρος - φιλοξενία στην Θεσσαλονίκη ομάδας νέων από τη Σλοβενία,  αρ. συμβ 1.1/R2/2006/23

ευρωπαϊκα προγραμματα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Δύο χώρες, δύο βήματα μαζί, δύο βήματα πιο κοντά»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 27/ 08/2006 ως 04 /04/2006

Συμμετείχαν  19 νέοι με και χωρίς προβλήματα ακοής από την Σλοβενία και 19 νέοι με και χωρίς προβλήματα ακοής από Ελλάδα

Το πρόγραμμα περιλάμβανε συμμετοχή σε εργαστήρια θεατρικής έκφρασης, χορού, εικαστικών, κινηματογράφου (βασικές αρχές & πειραματισμοί για το γύρισμα μιας μικρής ταινίας) καθώς και προετοιμασία και ολοκλήρωση μιας μικρής ταινίας με τίτλο «Από το παραμύθι έως την αλήθεια, η δική μας ιστορία».

 

Σεπτέμβριος 2009 - Ιούνιος 2010: Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 1.2 – Εθνική πρωτοβουλία νέων, Θεσσαλονίκη, αρ.συμβ. GR-12-56-2009-R2 & 1.2/R2/2009/15

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Παί-ζω με τα δικαιώματά μου-μαθαίνω τα δικαιώματα μου με οδηγό το παιχνίδι».

Συμμετείχαν 15 νέοι εθελοντές-παιδαγωγοί. Στις δράσεις συμμετείχαν 1.500 μαθητές δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Ιούνιος – Δεκέμβριος 2014: Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 1.2 – Εθνική πρωτοβουλία νέων, Θεσσαλονίκη, αρ. συμβ. GR-12-E50-2013-R1 & 1.2/R1/2013/38

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Η τέχνη μέσα σου -  Το κοινωνικό τσίρκο, ένας δημιουργικός δρόμος για κοινωνική ένταξη και απασχόληση»

Συμμετείχαν 15 νέοι και νέες της ομάδας και 30 παιδιά και έφηβοι ρομά. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας η ομάδα εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές κοινωνικού τσίρκου, διοργάνωσε δρώμενα σε γειτονιές της πόλης καθώς και ενημερωτικό σεμινάριο για την διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργαστήκαμε με την οργάνωση «Φάρος του κόσμου», στην κοινότητα Δενδροποτάμου ενώ είχαμε την υποστήριξη της «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014».

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ

Σεπτέμβριος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δράση 5, σχέδιο κατάρτισης της οργάνωσης TAKA TUKA CLUB στην Pliskovitsa – Σλοβενία 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Το δράμα στην εκπαίδευση κωφών»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15/09/2006 έως 24/09/2006

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Σλοβενία, Ελλάδα, Αγγλία, Βοσνία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία

Συμμετείχαν 2 μέλη της οργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση με θέμα: δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των νέων με προβλήματα ακοής, τρόποι επικοινωνίας και μάθησης, ανταλλαγή ιδεών, μεθόδων και εμπειριών.

 

Νοέμβριος 2006, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Λευκωσία - Κύπρος

ευρωπαϊκα προγραμματα

Διοργάνωση: Εθνικές Υπηρεσίες Νεολαίας Ελλάδας, Κύπρου και Αυστρίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «APPETISER»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16 - 20 Νοεμβρίου 2006

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Κύπρος, Ελλάδα, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Σλοβακία.

Συμμετείχε η συντονίστρια της οργάνωσης μας.

 

Απρίλιος 2007, Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Δράση 1, Πολυμερής ανταλλαγή της οργάνωσης  

“Erzelmek Iskolaja “ (School of Emotions), Debrecen – Ουγγαρία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Show (it) your self» 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18/ 04 /2007 έως 25 /04 /2007  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Δανία, Πολωνία 

Συμμετείχαν 8 μέλη της οργάνωσης. 

Η ανταλλαγή επικεντρωνόταν στη δημιουργική αλληλεπίδραση των νέων μέσα από το Θέατρο. Περιλάμβανε βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις θεατρικών δρώμενων από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Επίσης, στόχος μας ήταν η διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης για το μέλλον. Η ομάδα μας παρουσίασε μια παράσταση μαύρου θεάτρου.

 

Αύγουστος 2008, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ - Δράση 1,  Πολυμερής ανταλλαγή της οργάνωσης PROATLANTIKO, Oeiras, Porto Salvo, Πορτογαλία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «European Citizenship»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Πορτογαλία, Μάλτα, Ιταλία, Ουγγαρία, Εσθονία, Γαλλία, Βουλγαρία, Αυστρία,  Ελλάδα, Ισπανία

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 04/08/2008 - 13/08/2008

Συμμετείχαν 5 μέλη της οργάνωσης

 

Ιούλιος 2009, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ,   Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων και κατάρτιση εκπαιδευτών, (α’ φάση), Λουμπλιάνα, Σλοβενία

Διοργάνωση: NGO Taka Tuka CLub

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΤHEATRUM OMNIBUS»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ταϋλάνδη, Μεξικό, Ζάμπια

Συμμετείχαν από την οργάνωση μας 3 νέοι 14-17 και 2 εκπαιδευτές.

 

Οκτώβριος 2009, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ,   Επίσκεψη μελέτης στο Μεξικό (Γκουαναχουάτο), β’ φάση του προγράμματος «ΤHEATRUM OMNIBUS», 

Συμμετείχαν 3 μέλη της οργάνωσης. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «το τσίρκο ως τρόπος προσέγγισης των νέων».

 

Δεκέμβριος 2009, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Φιλοξενία της θεατρικής ομάδας από την Ταϊλάνδη, γ’ φάση του προγράμματος «ΤHEATRUM OMNIBUS», 

Φιλοξενήθηκαν 10 νέοι από την Ταϋλάνδη και συμμετείχαν 12 νέοι της οργάνωσης μας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «μύθοι και σύμβολα από το αρχαίο στο σύγχρονο θέατρο δύο λαών».

 

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012 & Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013, Πρακτική άσκηση 3 νέων εθελοντών από Κίνα, Καναδά και Αργεντινή, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Διεθνή Οργάνωση Φοιτητών AISEC - Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Ιούλιος 2013, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ,   Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Szczecin, Πολωνία, διοργάνωση NGO “POLITES”

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Creativity in organization - European Training Course»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Πολωνία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 06/07/2013 - 13/07/2013

Συμμετείχαν 2 μέλη της οργάνωσης.

 

Αύγουστος 2013, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ,   Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Szczecin, Πολωνία, διοργάνωση NGO “POLITES”

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «The European Leadership Training»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Τουρκία.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 04/08/2013 - 13/08/2013

Συμμετείχαν 3 μέλη της οργάνωσης.

 

Μάρτιος 2014, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Συμμετοχή σε   εκπαιδευτικό σεμινάριο και συνέδριο για το θέατρο στην εκπαίδευση

Διοργάνωση: NGO Taka Tuka Club.

Συμμετείχε ως εισηγήτρια η συντονίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της οργάνωσης.

 

Απρίλιος 2014, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 1.3 - Δημοκρατικά Σχέδια Νέων.

Συμμετοχή σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με την ΜΚΟ  «Όμιλος Νέων UNESCO - Θεσσαλονίκη», Αγγλία, Λονδίνο

Διοργάνωση: εκπαιδευτικός οργανισμός «MOMENTUM – education & culture»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Youth against extremism»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  29/03/2014 - 4/04/2014ευρωπαϊκα προγραμματα

 

Συμμετείχαν 24 νέοι από Αγγλία, Ουγγαρία, Ελλάδα. 

Από την ομάδα μας συμμετείχαν 9 μέλη.

 

Μάιος 2014, Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, Δράση 4.3, Κατάρτιση νέων, Κρακοβία, Πολωνία, διοργάνωση: NGO Stowarzyszenie Teatr Nowy

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “Creative Approach”, training course.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 24/05/2014 - 31/05/2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία, Αγγλία

Από την ομάδα μας συμμετείχαν 2 μέλη.