Εισαγωγικό κείμενο: Το έργο "DIGIVOGUI" μας έχει ήδη δώσει πολλές γνώσεις για τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την ενδυνάμωση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Για το σκοπό αυτό ετοιμάζουμε μια σειρά από ανοιχτούς online κύκλους εκπαίδευσης, μέσω MOOCs. Γνωρίζουμε όμως τι είναι τα MOOCs;

"DIGIVOGUI"
Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH
A.2 – Skills and Innovation.
 

Εσείς γνωρίζετε τι είναι τα MOOCs;

 

Το καινοτόμο τριετές ευρωπαϊκό έργο "DIGIVOGUI" - Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων (2023 - 2025), στο οποίο η “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει ως εταίρος, έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και να προωθήσουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο σκοπός του έργου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία εγχειριδίων, εκπαιδευτικών βίντεο MOOCs καθώς και με την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων μέσω της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για νέους και νέες. Γνωρίζουμε όμως τι είναι στην πραγματικότητα τα MOOCs;

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία άρχισε να μετασχηματίζει την εκπαίδευση όσον αφορά την παροχή μαθησιακού περιεχομένου τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη διαδικτυακή της μορφή, όπως άλλωστε αποδεικνύει η πρόσφατη εξάπλωση των Μαζικά Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Τα MOOCs, για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στον επίσημο εκπαιδευτικό χώρο το 2008 και απέκτησαν σημαντική δημοτικότητα από το 2015 και μετά. Τα Massive Open Online Courses (MOOCs) ή σύμφωνα με την ελληνική τους ορολογία Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΑΔΜ), είναι ουσιαστικά μαθήματα μέσω διαδικτύου τα οποία έχουν σκοπό να καταρτίσουν τους εκπαιδευόμενους σε κάποια θεματική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος “μαζικά” αναφέρεται στο γεγονός ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών μπορεί να έχει πρόσβαση στο μάθημα. Ο όρος “ανοιχτά” έχει ερμηνευτεί ως εξής: οποιοσδήποτε χρήστης με πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το μάθημα, να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό αλλά και να αλληλεπιδρά με τους ομότιμους του. Ο όρος “διαδικτυακά” δηλώνει ότι όλο το μάθημα διεξάγεται μέσω διαδικτύου. Τέλος, ο όρος “μαθήματα” αναφέρεται στη δομή του περιεχομένου που συνήθως είναι η ίδια δομή που έχει και ένα αντίστοιχο πανεπιστημιακό μάθημα.

Τα MOOCs κατατάσσονται στη μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή στην εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Ένα μάθημα τύπου MOOC μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως:

  • Video για παρουσίαση της βασικής θεματολογίας. Τα video στα MOOCs είναι η πιο βασική πηγής της πληροφορίας
  • κείμενο με πληροφορίες σχετικές με το μάθημα
  • αρχεία προς κατέβασμα από τους εκπαιδευόμενους (pdf, powerpoint, word, excel κτλ)
  • Quiz γνώσεων με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop)
  • εργασίες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να παραδώσει κάτι στον καθηγητή προς βαθμολόγηση
  • δραστηριότητες αξιολόγησης (peer review) στις οποίες ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος καλείται να διορθώσει το παραδοτέο κάποιου άλλου εκπαιδευόμενου
  • Forum μέσω του οποίου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευόμενους και τον διδάσκοντα.

Τα μαθήματα MOOC μπορούν να είναι δύο τύπων, είτε με συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων είτε χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στην πρώτη περίπτωση, δίνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες μπορεί ο εκπαιδευόμενος να εγγραφεί αλλά και να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Κάθε εβδομάδα, τα MOOCs αποτελούνται από ένα μάθημα με ένα μόνο θέμα ή θεματικά ενότητα και με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα στοιχεία μάθησης είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στο συμμετέχοντα. Συνήθως ακολουθούν ημερομηνίες παράδοσης εργασιών και/ή ολοκλήρωσης κάποιων quiz γνώσεων. Όταν δεν δίνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο μάθημα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, χωρίς να περιμένει την έναρξη κάποιου επόμενου κύκλου του μαθήματος. Το υλικό του μαθήματος είναι ολόκληρο διαθέσιμο από την αρχή και ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος καθοδηγεί τη πορεία του μέσα στο MOOC.

Όπως φαίνεται τα MOOCs αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στη διαδικτυακή εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και κερδίζουν συνεχώς την εμπιστοσύνη αρκετών εκπαιδευομένων, οι οποίοι επιλέγουν τον τρόπο αυτό ως έναν τρόπο εκμάθησης.

 

Επιμέλεια κειμένου: Βασιλική Τσιμάρα, φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο "DIGIVOGUI" μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Δείτε τις δράσεις του έργου από τον Φεβρουάριο 2023 ΕΔΩ.