Εισαγωγικό κείμενο: Στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού έργου DIGIVOGUI στο οποίο συμμετέχουμε, μελετάμε και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Ετοιμάσαμε ένα σύντομο άρθρο για τον ρόλο και τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού.

"DIGIVOGUI"- vocational guidance based on Non Formal Education

Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων

ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH

Εσείς γνωρίζετε για τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού;

 

Στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού έργου DIGIVOGUI-vocational guidance for youth, στο οποίο η “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει ως εταίρος, μελετάμε και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό με στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες και να προωθήσουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν στην έρευνά μας σχετίζεται με τον ρόλο και τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Στο παρακάτω σύντομο άρθρο εντοπίζουμε τα σημεία που ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να διευκολύνει εφήβους και νέους/ες να διερευνήσουν τον εαυτό, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Επαγγελματικός προσανατολισμός: Ποιοι είναι οι στόχοι και γιατί είναι σημαντικός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία στην οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες βοηθούν το άτομο να ανακαλύψει την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς επίσης και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. Ο επαγγελματικος προσανατολισμός δεν λειτουργεί μεμονωμένα. Λαμβάνει υπόψη του τις υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Η επαγγελματική συμβουλευτική ωθεί το άτομο να:

  • ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει τα ατομικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τις αξίες, αλλά και τις αδυναμίες του, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του.
  • σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του σύμφωνα με τις επαγγελματικές του αξίες
  • ενημερωθεί σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθώς και με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές που θα του παρουσιαστούν στο μέλλον
  • λάβει την απαραίτητη γνώση για τους εκπαιδευτικούς χώρους
  • ενταχθεί ομαλά στον χώρο εργασίας
  • αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες που θα εξυπηρετήσουν στην εξεύρεση λύσεων και στη λήψη αποφάσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το στάδιο της ζωής τους. 

Βοηθά στην ανάπτυξη μιας σαφούς εικόνας για τις επαγγελματικές επιλογές και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων για να πετύχουν στην επιλεγμένη επαγγελματική τους πορεία. Πιο συγκεκριμένα βοηθάει στο να:

 • καθορίσουμε τους στόχους για την επαγγελματική μας ζωή και να κατανοήσουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι
 • βελτιώσουμε την απόδοσή στη δουλειά μας, καθώς τις περισσότερες φορές ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες και οι προκλήσεις του επαγγέλματος στο οποίο επιθυμούμε να ασχοληθούμε.
 • κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας, και να αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας στους τομείς που μας ενδιαφέρουν
 • βρίσκουμε την καλύτερη εργασία για τις δεξιότητές και τα ενδιαφέροντά μας. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση μας στη δουλειά, καθώς και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση και επιτυχία στην επαγγελματική μας ζωή.
 • αποφύγουμε την απώλεια χρόνου και πόρων σε επαγγέλματα που δεν μας ενδιαφέρουν ή στα οποία δεν έχουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες
 • προετοιμαστούμε για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες στην επαγγελματική μας ζωή.

Συνολικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καριέρας μας και την επίτευξη των στόχων μας. Δεν περιλαµβάνει µόνο τη βοήθεια της επιλογής επαγγέλµατος, αλλά σχετίζεται µε την ανάπτυξη του ατόµου και την ωρίµανση εκείνης της πλευράς του εαυτού του η οποία έχει να κάνει µε την επαγγελµατική του συµπεριφορά. Για αυτόν τον λόγο, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια περιττή πολυτέλεια αλλά ως μια επένδυση στον εαυτό μας και στο επαγγελματικό μας μέλλον θυμούμενοι/ες πάντα, ότι η εργασία δεν είναι απλά ένα μέσο οικονομικής επιβίωσης, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας μέσω του οποίου επιδιώκουμε την δημιουργία, την ηθική ικανοποίηση αλλά και την προσωπική ανάπτυξη μέσω της εργασιακής μας εξέλιξης.

 

Επιμέλεια κειμένου: Βασιλική Τσιμάρα

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο "DIGIVOGUI" μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Δείτε τις δράσεις του έργου από τον Φεβρουάριο 2023 ΕΔΩ.