Εισαγωγικό κείμενο: Μετά από έναν χρόνο έρευνας με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους ειδικούς συνεργάτες της ομάδας μας, ετοιμάσαμε έναν κύκλο 10 ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Μοοcs) για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, στο πλαίσιο του έργου DigiVogui.

"DIGIVOGUI"- vocational guidance based on Non Formal Education

Ψηφιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων

ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH

Learning by MOOCs - 10 ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων 

 

Στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού έργου DIGIVOGUI - vocational guidance for youth, στο οποίο η “Σχεδία στην πόλη” συμμετέχει ως εταίρος, μελετάμε και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό με στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες και να προωθήσουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Μετά από έναν χρόνο μελέτης, έρευνας και δημιουργικής ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους ειδικούς συνεργάτες της ομάδας μας, ετοιμάσαμε έναν κύκλο 10 ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων  - Mooc (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα) για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων και τα εφόδια που χρειάζονται.

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο κύκλο με 10 θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε σύντομα βίντεο (που θα είναι διαθέσιμα ελεύθερα στο διαδίκτυο) και εκπαιδευτικό υλικό (σύντομα εγχειρίδια για κάθε θεματική ενότητα). Όλο το υλικό είναι στην αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια θα μεταφραστεί στις 4 γλώσσες των χωρών του έργου. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα (2024 και 2025) και στις 4 χώρες - εταίρους του έργου σε ομάδες εφήβων και νέων σε συνεργασία με λύκεια και τοπικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού αυτού εγχειρήματος είναι να προσφέρει τεκμηριωμένες γνώσεις και πληροφορίες στους νέους για την είσοδο στην αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίζεται στα εργαλεία της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Non-Formal Education tools) αξιοποιώντας παράλληλα πολλά ψηφιακά εργαλεία. 

Οι θεματικές ενότητες που θα εστιάσουμε είναι οι εξής:

  1. Introductory session for vocational guidance circle - εισαγωγή στον κύκλο επαγγελματικού προσανατολισμού
  2. Self-knowledge - Αυτογνωσία
  3. Expectations and values  - Προσδοκίες και αξίες
  4. Decision Making & Problem-Solving - Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
  5. Vocational Guidance  - Επαγγελματικός προσανατολισμός
  6. Communication styles - Στυλ επικοινωνίας
  7. Interpersonal relations – the jobs of the future - Διαπροσωπικές σχέσεις - Οι δουλειές του μέλλοντος
  8. Interest mapping - Χαρτογράφηση ενδιαφερόντων 
  9. Myths and truths for the labor market - Create CV and motivation letter - Mύθοι κι αλήθειες για την αγορά εργασίας - Δημιουργία CV και επιστολής κινήτρων
  10. Closing session  - recap - Ολοκλήρωση κύκλου - ανατροφοδότηση

Τα μέλη της ομάδας μας  εργάστηκαν σκληρά για να προετοιμάσουν τα 10 βίντεο, τα σχέδια μαθημάτων για κάθε πρόγραμμα καθώς και τα 10 μικρά εγχειρίδια με πληροφορίες και ασκήσεις για περαιτέρω διερεύνηση. 

Ομολογούμε ότι νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι  και χαρούμενες με το αποτέλεσμα. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τις πιλοτικές μας εφαρμογές σε ομάδες μαθητών και μαθητριών.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα!

Η ομάδα DiviVogui

της "Σχεδίας στην πόλη"

          

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο "DIGIVOGUI" μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Δείτε τις δράσεις του έργου από τον Φεβρουάριο 2023 ΕΔΩ.